Webinar: Best Practice 3610, 2660 en MIM in samenhang

24 april 2023
decoratief

De afgelopen jaren zijn de standaarden NEN 2660, NEN 3610 en MIM doorontwikkeld en vernieuwd. Deze standaarden worden gebruikt in toepassingen voor de gebouwde omgeving en binnen het geo-domein. De verschillende standaarden zijn niet in complete samenhang ontwikkeld. In de praktijk levert dit soms onduidelijkheden op en die worden dan opgelost door keuzes te maken.

Keuzes wil je echter vermijden. De verschillende standaarden dienen wel elk een specifiek doel, perspectief of context maar kunnen ook aan elkaar gekoppeld worden. Data-integratie tussen domeinen wordt hiermee vergroot.

Om hier iets aan te doen hebben experts van Geonovum, CROW, TNO, Rijkswaterstaat, NEN, en Informatiehuis Water de proef op de som genomen. Aan de hand van een praktijksituatie hebben zij in beeld gebracht hoe je de verschillende standaarden in het werkproces in samenhang kunt toepassen. Wil jij ook weten hoe je de standaarden in samenhang in het werkproces borgt?

Schuif dan 7 juni tussen 16.00 en 17.00 uur aan het webinar waarop we de meet & greet tussen NEN 2660, NEN 3610 en MIM presenteren.

Aanmelden

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.