Werk aan uitvoering: basisregistraties in samenhang voor gebruikers

29 maart 2023
decoratief

Semantische samenhang tussen basisregistraties: daar is de afgelopen 10 jaar aardig wat tijd en moeite in gestoken. Toch lukte het niet om de registraties aan de basis te harmoniseren. Dat vergt nog veel overleg en wijzigingen in bestaande registraties als BAG, BGT en BRO. Als alternatief verkennen Kadaster en Geonovum een oplossing die de samenhang juist aan de gebruikerskant bewerkstelligt. Geonovum en Kadaster werken intensief samen om de implementatie op 1 juli draaiend te hebben. Arnoud de Boer en Paul Janssen zijn hierbij betrokken.

Arnoud: ‘In feite leggen we een laag over de bestaande registraties heen, waarmee gebruikers een samenhangend pakket gegevens kunnen opvragen uit verschillende registraties. Aan de basis- en kernregistraties verandert niets. Zo kun je de bijhoudingskant intact houden en toch gegevens in samenhang presenteren aan de gebruiker.’  

API-orkestratie en product-API’s

Paul: ‘Geonovum ontwikkelt het model dat de semantische verbinding tussen de bronregistraties mogelijk maakt. Het Kadaster implementeert dat met behulp van API-orkestratie: de techniek die dat verbindende model koppelt aan de gegevens van de basisregistraties.’ Arnoud: ‘De werktitel voor het semantische model is IMX-Geo: die X geeft aan dat het een crossdomeinmodel is waarmee je over domeinen heen informatie integreert. Die semantische laag is overigens niet het einddoel van dit project. Het gaat uiteindelijk om de product-API’s die erop gezet kunnen worden. Die gebruik je om basis- en kernregistraties specifiek te bevragen over een bepaald onderwerp (zoals gebouwen, water of landschapselementen) en zo de gegevens in samenhang te ontsluiten.’  

Werken in high fives

Arnoud: ‘We werken intensief samen met het Kadaster om dit in korte tijd te realiseren. De uitgangspunten hebben we samen bepaald. Op dit moment werken we in zogenaamde ‘high fives’: korte periodes van 5 werkweken waarin we steeds stukjes van het model en de bijbehorende techniek beproeven. Om de 4 weken zitten we als team een hele week bij elkaar om alles te testen. En daartussenin werken we allemaal vanaf onze eigen plek door. Zo kunnen we in een korte tijd een hoop werk verzetten. Dat moet ook wel, want 1 juli is onze einddatum. Dan moet alles klaar zijn.’

Bedoeld om te delen

‘Zodra we weten we hoe het model eruitziet en hoe de techniek werkt, gaan we dit delen met andere partijen. Ons uitgangspunt is namelijk dat deze oplossing implementeerbaar moet zijn voor iedereen. We gaan het dus ook nog met softwareleveranciers beproeven en consulteren. Het is de bedoeling dat iedereen hier uiteindelijk wat mee kan.’  

Doorontwikkelen van standaarden

Paul: ‘Voor ons zitten er ook een aantal vernieuwende standaardisatieaspecten aan. De koppeling met metadata op gegevensniveau is nog weinig ontwikkeld. En het opnemen van lineage-gegevens, metadata over de herkomst van gegevens, is relatief nieuw. Daarnaast is de transformatie van de modelleertaal UML in de implementatie in JSON heel interessant. We gaan dus een hoop nieuwe dingen leren die we ook voor andere projecten kunnen gebruiken.’

Lees meer in het dossier IMX-Geo | Semantisch Model Basis- en kernregistraties

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.