Werksessie opdelen panden BGT

07 juli 2023
decoratief

Op 6 september organiseren we een werkbijeenkomst om het onderwerp 'Opdelen van panden in de BGT' te bespreken.

In de BGT|IMGeo standaarden en de implementatie daarvan in bronhoudersoftware en Landelijk Voorziening BGT is een technische vrijheid geconstateerd die het mogelijk maakt om panden nader op te delen in meerdere objecten/geometrieën. Zo'n 20-25 bronhouders benutten deze technische vrijheid om delen van panden op andere relatieve hoogteligging op te nemen t.b.v. overbouw/onderbouw of panden nader op te delen in bijvoorbeeld een serre, aanbouw, etc. voor aansluiting met de WOZ-deelobjecten.

Er is discussie ontstaan of het opdelen van panden in de BGT een juiste en wenselijke situatie is.

Twee regels in de BGT|IMGeo standaarden lijken elkaar op dit onderwerp tegen te spreken:

  1. De BGT-standaard stelt dat opdelen van objecten 'voor eigen beheer' is toegestaan.
  2. De BGT-standaard hanteert de definitie van Pand uit de BAG, waarmee wordt verondersteld dat voor elk object Pand in de BAG er precies één object Pand in de BGT met grondvlakgeometrie wordt opgenomen.

Door deze tegenspraak is er onduidelijkheid over de juiste toepassing van de BGT|IMGeo standaarden. Om deze onduidelijkheid bij inconsistenties op te lossen, kan Geonovum een 'werkafspraak' maken.

Er zijn twee mogelijke uitwerkingen voor een werkafspraak 'opdelen panden in de BGT':

  • Niet toestaan: het opdelen van panden in de BGT wordt niet toegestaan, ook niet voor over/onderbouw.
  • Wel toestaan: het opdelen van panden in de BGT wordt -onder condities- wel toegestaan.

Geonovum wil deze keuzes voorleggen aan het BGT werkveld. In een werkbijeenkomst lichten we de inhoud en impact van de keuzes toe, en halen we graag de eerste feedback op. Daarna leggen we deze keuzes in een openbare peiling aan het gehele BGT werkveld voor. In een tweede bijeenkomst eind oktober koppelen we de resultaten van de peiling terug.

Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst via dit aanmeldformulier. De bijeenkomst is online via Teams bij te wonen. We beginnen om 9.30 uur en ronden om 11.00 uur af.

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.