Whitepaper Visie upgrade Nederlandse Geo-informatie Infrastructuur

24 februari 2022
 

In de afgelopen tien jaar is duidelijk geworden dat data meer zijn dan het bijproduct van specifieke werkprocessen die mogelijk geschikt zijn voor hergebruik. Data zijn een essentiële grondstof. Dit vraagt om een frisse blik op de mogelijkheden van onze data-infrastructuur.

Wanneer we data omzetten in informatie en informatie in kennis, dan worden data een essentiële grondstof voor het maken van keuzes. In Europa vinden we het daarbij belangrijk dat keuzeprocessen transparant zijn. Betrokken burgers moeten overheidsbeleid kunnen controleren en er zelf actief aan kunnen bijdragen met nieuwe initiatieven of alternatieven. Van een infrastructuur die laagdrempelig toegang biedt tot individuele databronnen, verschuift de vraag naar een infrastructuur die het kunnen combineren van data uit verschillende bronnen ondersteunt. Het belang van zowel semantische als technische interoperabiliteit neemt steeds verder toe.

Eind 2021 heeft Geonovum een visie op de Nederlandse geo-informatie infrastructuur geschetst. Deze is in consultatie geweest en nu is de definitieve versie beschikbaar.

Bekijk de visie op de Nederlandse geo-informatie infrastructuur

Op 7 april, tijdens de Open Geodag, gaan we dieper in op ontwikkelingen om ons heen en de impact daarvan op de geodata infrastructuur. In het plenaire programma geven we een snel overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen. In deelsessies duiken we dieper in specifieke standaarden en toepassingen die daarbij horen. Wil je daar bij zijn? Meld je dan alvast aan!

Aanmelden Open Geodag 7 april 2022

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.