Wijzigingsprotocol Informatiemodel Externe Veiligheid

16 februari 2023
decoratief

Op 8 februari is het wijzigingsprotocol voor het Informatiemodel Externe Veiligheid vastgesteld door de Adviesgroep IMEV. Na een consultatieperiode die eind januari is afgerond, is het protocol bijgewerkt en nu gepubliceerd.

Het wijzigingsprotocol beschrijft de sturende principes achter het wijzigingsproces voor de standaard. Je vindt er de basisbegrippen en uitgangspunten voor het wijzigingsproces. Bijvoorbeeld wat wordt onder nieuwe en volgende versies verstaan en wanneer kan je nieuwe versie(s) verwachten. Met het protocol wordt elke wijziging van het informatiemodel een voorspelbaar proces voor de ketenpartners en gebruikers van het informatiemodel.

> bekijk het wijzigingsprotocol

Geonovum ontwikkelt en beheert het Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wijzigingen in het Informatiemodel Externe Veiligheid worden niet zomaar doorgevoerd; voor de ene gebruiker van het model kan een wijziging gering zijn, voor de ander kan het grote gevolgen hebben. Daar houden wij rekening mee. De gebruikersgroepen van de standaarden en andere betrokkenen in het wijzigingsproces zijn vastgelegd, evenals de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden en de momenten waarop zij betrokken zijn in dit proces.

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.