Zicht op Nederland gaat verder met IMX-Geo

31 oktober 2023

Gebruikers willen gegevens uit de geo-basisregistraties makkelijk met elkaar kunnen combineren. Kadaster en Geonovum werken daarom samen aan een samenhangend semantisch model en een zogenoemde API-orkestratie. Die zorgen ervoor dat je zonder diepgaande kennis over de structuur van de verschillende registraties, samengestelde gegevens kunt opvragen. Het programma Zicht op Nederland - Datafundament wil samen met  Kadaster en Geonovum een vervolg geven aan deze ontwikkeling. 

Het werken aan samengestelde bevragingen is een logisch vervolg op de Integrale Gebruiksoplossing (IGO) die eerder door het ministerie van BZK is opgeleverd. Daarmee was het al mogelijk om data uit diverse geo-basisregistraties integraal te gebruiken. Met het nu ontwikkelde semantisch model voor samengestelde bevragingen gaan de mogelijkheden weer een stap verder. Deze verkenning is mogelijk gemaakt met een bijdrage aan het Kadaster uit het Rijksbrede programma Werk aan Uitvoering (WaU). Dit programma werkt aan een goede publieke dienstverlening die wendbaar, menselijk en toekomstbestendig is.

Semantische samenhang basisregistraties

Het ontwikkelde semantisch model wordt IMX-Geo genoemd, voluit: Informatiemodel voor cross-bevragingen – Geo-informatie. Hierin heeft Geonovum vastgelegd wat de betekenis is van objecten in een registratie en wat de samenhang is tussen verschillende objecten binnen verschillende registraties. Het Kadaster heeft dit model (IMX-Geo) in een API-orkestratielaag en Kadaster Knowledge Graph geïmplementeerd. De orkestratielaag kan op basis van het samenhangend semantisch model een route uitstippelen naar gegevens in de verschillende registraties. Via die (API)service kan je dan automatisch de relevante objecten ophalen en deze in één samenhangend antwoord terugontvangen (voor de bekende vraag). Het IMX-Geo model in de Kadaster Knowledge Graph ondersteunt geïntegreerde analyse van data over de verschillende registraties heen. 

hoe het antwoord op een vraag wordt samengesteld vanuit verschillende registraties

Wat kan er nu?

De orkestratie-engine kan met de IMX-Geo vertaalregels, ook wel model mapping genoemd, eenvoudige ruimtelijke koppelingen en analyses uitvoeren op de gegevens uit de BAG, BGT, BRT, BRK, BRO, Ruimtelijke plannen en gegevens over Bestuurlijke Gebieden. De eerste resultaten zijn te bekijken op de website van het Kadaster.

Vervolg

De praktisch verkenning naar cross-bevragingen is een stap die past bij de ambitie om te komen tot registraties die voor de gebruiker overkomen als één geheel.  Daarom wil het programma Zicht op Nederland- Datafundament stapsgewijs een vervolg geven aan deze verkenning, samen met Geonovum en Kadaster. De komende tijd werken Kadaster en Geonovum aan het robuuster maken van de orkestratie-engine. In januari 2024 volgt een publieke/openbare consultatie waarin het model voorgelegd wordt met uitnodiging om gebruiksvoorbeelden in te brengen.

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.