BGT, BAG-BGT en Geo-BOR leveranciersoverleg

  • vanaf 12.30
  • Seats2Meet station Amersfoort

Met Doorontwikkeling in Samenhang heeft het ministerie van BZK de handschoen opgepakt om voor meer synergie te zorgen in zowel ontwikkeling als aansturing van de registraties. Geonovum volgt dit initiatief door de betrokken leveranciersoverleggen, samen te voegen in één overleg.

Op donderdagmiddag 19 mei vanaf 12.30 uur is er DiS-Geo softwareleveranciersoverleg BAG, BGT, BOR in samenhang bij Seats2Meet station Amersfoort.

Ben je leverancier en wil je aanschuiven in dit overleg: laat het ons weten

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.