BGT leveranciersoverleg december 2019

  • van 10:00 tot 13:00
  • Geonovum in Amersfoort

In het BGT leveranciersoverleg informeren de leveranciers van BGT bronhouderapplicaties, SVB-BGT, Kadaster, het Ministerie van BZK en Geonovum elkaar over praktijkervaringen met en ontwikkelingen in de BGT|IMGeo standaarden en de BGT ketenvoorzieningen. 

Familie