Consultatie IM Geluid - informatiesessie

  • van 13:30 tot 14:30
  • online

Van 2 juni tot en met 3 juli 2020 gaat het Informatiemodel Geluid in consultatie. Het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen worden verplicht geluidgegevens via de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CCVG) te delen. Verzamel, gebruik of verwerk jij geluidsgegevens? Schuif dan op 2 juni om 13.30 uur aan bij de online informatiesessie over de consultatie. Het ministerie van IenW, RIVM en Geonovum vertellen dan meer over de centrale voorziening geluidgegevens, het informatiemodel, en de voor het informatiemodel relevante onderdelen in de wet- en regelgeving.

De geluidinformatie die het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen gaan leveren aan de CVGG is heel divers. Het varieert van verkeersgegevens, geluidproductiegegevens tot en met gegevens die zijn vastgesteld op een besluit. In het Informatiemodel Geluid staan de afspraken, technische eisen en aanleverspecificaties waaraan de gegevens moeten voldoen, zoals:

  • Geluidproductieplafonds, (wegen, spoor en industrieterreinen);
  • Basisgeluidemissies (wegen, lokaal spoor);
  • Windturbines (geluidbrongegevens);
  • Luchthavens en schiet- en springterreinen (contouren);

Op 2 juni gaan we dieper in op de de centrale voorziening geluidgegevens, het informatiemodel, de voor het informatiemodel relevante onderdelen in de wet- en regelgeving en op het consultatieproces. We nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Aanmelden consultatiesessie