Digitale (netwerk) bijeenkomst VIVET

 • van 9:00 tot 12:00
 • Online

Op 21 september organiseert Rvo een Vivet netwerkbijeenkomst over de activiteiten voor verbeterde informatievoorziening voor de Energietransitie.  Na een korte inleiding zijn er twee rondes met deelsessies waar de onderdelen van het programma aan de orde komen

In beide rondes ‘deelsessies’ kun je kiezen uit onderstaande sessies:

 1. Optimalisatie van het informatielandschap - Gert Nijsink (RWS)/ Kim Hermans (EZK)
  Hoe komen we van het huidige versnipperde aanbod aan portalen naar een gewenst aanbod? Wat is gewenst?
 2. Ontwerpen van een proces voor verbetering vraagarticulatie - Vanand Meliksetian (RVO)
  Hoe krijgen we zicht op de informatiebehoefte in de energietransitie? Wat is er nu en straks nodig aan informatie?
 3. Warmtevoorziening gebouwde omgeving - Jurrien Vroom/ Krista Keller (CBS)
  Welke woningen maken gebruik van welke warmtevoorziening?
 4. Ontsluiten, optimaliseren en borgen van dataproducten ondergrondse energie-infrastructuur - Martin Tillema (Kadaster)
  Hoe verbeteren we (de toepasbaarheid van) informatieproducten over elektriciteits-, gas en warmtenetten?
 5. Energieverbruiken beter gebruiken - Martijn Neijenhuis (Kadaster)
  Hoe relateren we energieverbruiken aan gebruiker(sgroepen)?
 6. Datastandaarden energiedomein: Nut, noodzaak, moeite en bezwaren - Jeroen Baltussen (RVO)/Jan Bruin (SVB-BGT)
  Datastandaarden: daar worden we niet altijd blij van, maar het moet wel. De ruwe werkelijkheid bij invoering van afdwingbare datastandaarden. 

Meer informatie over de sessies (pdf).

Aanmelden