Gecombineerde BGT, Geo-BOR, BAG-BGT leveranciersoverleg

  • van 9:30 tot 12:30
  • Geonovum in Amersfoort

Met Doorontwikkeling in Samenhang heeft het ministerie van BZK de handschoen opgepakt om voor meer synergie te zorgen in zowel ontwikkeling als aansturing van de registraties. Geonovum volgt dit initiatief door de leveranciersoverleggen die wij organiseren rondom de BGT, samen te voegen in één overleg. De losse overleggen voor BGT, Geo-BOR en BAG-BGT komen vanaf februari samen in één leveranciersoverleg.

Op 20 februari van 9.30-12.30 uur vindt het eerste gecombineerde BGT, Geo-BOR, BAG-BGT leveranciersoverleg plaats.

Op de agenda staat onder meer:

  1. de status en sturing van Doorontwikkeling in Samenhang Geobasisregistraties (DiS-Geo),
  2. de einddatum van StUF-GeoBAG versie 1.0.1,
  3. de uitwisseling van IMBOR-gegevens met StUF-Geo IMGeo 1.3,
  4. het machtigingenportaal voor de BGT,
  5. en de laatste stand van zaken rondom IMGeo 2.2.

Ben je leverancier en wil je aanschuiven in dit overleg: laat het ons weten

Familie