Inloopspreekuur INSPIRE

  • van 10:00 tot 12:00
  • Geonovum in Amersfoort

In december 2019 moeten de INSPIRE metadata voldoen aan de vereisten uit nieuwe INSPIRE technische guideline. Met het Nederlandse metadata profiel 2.0. voor datasets en services kun je voldoen aan die vereisten van INSPIRE. Daarvoor is het wel noodzakelijk, dat de huidige metadata wordt omgezet naar deze nieuwe versie.

Om dataproviders te ondersteunen bij de omzetting naar het nieuwe profiel, organiseert Geonovum dit inloopspreekuur op woensdag 6 november ’s ochtends van 10.00 tot 12.00