Leveranciersbijeenkomst Informatiemodel Externe Veiligheid

  • van 13:30 tot 16:00
  • Jaarbeurs Utrecht

Op 28 oktober organiseert Geonovum een sessie voor softwareleveranciers over het Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV).

Het Informatiemodel Externe Veiligheidsrisico's (IMEV) bevat afspraken over de digitale structuur waarin overheden gegevens vastleggen over activiteiten die betrekking hebben op de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen en aan risico’s die samenhangen met windturbines en luchthavens. Deze gegevens moeten worden aangeleverd bij het Register Externe Veiligheidsrisico’s.
Op 28 oktober vertellen we meer over het waarom en hoe van het Register Externe Veiligheidsrisico’s, lichten we het Informatiemodel toe en is er een demonstratie van de werking van Register. Er is daarbij alle gelegenheid om vragen te stellen over het model en het register. Ook horen wij graag hoe leveranciers betrokken willen worden bij het beheer van het Informatiemodel.

Het programma van de bijeenkomst vind je hieronder. We horen graag of je aanschuift!

Meld je aan door een mail te sturen naar de helpdesk IMEV

Het IMEV is ontwikkeld door Antea Group. Na vaststelling van het model heeft het ministerie van Infrastructuur en Water het beheer van het model belegd bij Geonovum. Eind oktober komt de 1.0 versie van het informatiemodel beschikbaar op geostandaarden.nl

Programma leveranciersbijeenkomst Externe Veiligheid: Informatiemodel en Register
13:30     Welkom en even voorstellen | Tyora van der Meulen, Geonovum
13:50     Het register externe veiligheid | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Korte toelichting op het doel van het register en vereisten, de conversie van voorloper RRGS, link met DSO en het vullen en afnemen van het register
14:20    Informatiemodel IMEV | Paul Janssen, Geonovum
               Een introductie op het model.
14:40     Pauze
15:00     Demonstratie Register Externe Veiligheid  |   Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat   
15:30    Vragenronde
16:00     Hapje/drankje

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.