Stelseldag

  • van 12:00 tot 18:00
  • Prodentfabriek in Amersfoort

Hoe komen we tot een federatief datastelsel? Op de Stelseldag kunnen deelnemers kennis en ervaring uitwisselen over (de doorontwikkeling van) het Stelsel van Basisregistraties, bijvoorbeeld door middel van workshops.

Programma

3 sporen brengen samenhang aan tussen lopende en nieuwe initiatieven.

Spoor 1: het wat, hoe en waarom van het federatief datastelsel
Met een schets van nut en noodzaak van het federatief datastelsel. Europese ontwikkelingen komen voorbij, zoals de verschillende Data Acts. Hoe verhoudt de Nederlandse datastrategie zich tot de Europese ontwikkelingen? En waar ligt onze opgave?

Spoor 2: bouwstenen voor het federatief datastelsel
Sprekers van uitvoeringsorganisaties en gemeenten nemen je mee in relevante ontwikkelingen in datadelen, generieke functies en standaarden. Wat betekent dit voor de informatiehuishouding van overheden?

Spoor 3: in de praktijk
Partijen die data breed gebruiken voor hun informatiebehoefte delen hun ervaringen. Hoe functioneert bijvoorbeeld onze Nationale Geo-Informatie Infrastructuur en wat kunnen we hiervan leren?

Meld je aan

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.