Uitnodiging werksessie Informatiemodel Geluid - domein Industrie

  • van 10:00 tot 12:30
  • RIVM, Bilthoven

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ) werkt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat ) aan de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). Deze digitale voorziening gaat geluidgegevens laagdrempelig en uniform beschikbaar stellen. De focus ligt daarbij nu nog vooral op geluidgegevens die akoestisch onderzoek ondersteunen.

Om geluidgegevens uniform te kunnen uitwisselen, werkt het RIVM samen met Geonovum aan een Informatiemodel Geluid. In dit informatiemodel wordt beschreven welke informatie wordt uitgewisseld en hoe dit digitaal gaat werken. Begin 2020 komen alle onderdelen van het Informatiemodel Geluid in consultatie. Om het informatiemodel goed aan te laten sluiten bij het gebruik van de gegevens in de praktijk en de toepassing ervan in verschillende softwarepakketten, organiseren we werksessies per geluiddomein. Deze sessies zijn openbaar. Tijdens de werksessies geven we een toelichting op het concept-informatiemodel en voorliggende keuzes. Vervolgens nodigen we de deelnemers uit om feedback geven. Deze informatie is waardevol en nemen we mee in de verdere ontwikkeling van het Informatiemodel Geluid.

Openbare werksessie Informatiemodel Geluid – domein Industrie

  • Datum en tijd: Dinsdag 3 december a.s. 10:00 tot 12:30 uur
  • Voor: bronhouders en (toekomstige) gebruikers.
  • Locatie: RIVM, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Bilthoven.

Begin januari 2020 komt er ook een vervolgsessie over het Informatiemodel geluid | Industrie. De datum en locatie maken we binnenkort bekend.

Meedoen?

Helpt u ons mee om van het Informatiemodel Geluid optimaal af te stemmen op de praktijk? Lever dan uw bijdrage door deel te nemen aan de werksessies. U kunt zich tot 2 december 2019 aanmelden voor deze sessie(s) via cvgg@rivm.nl.

Blijf op de hoogte

Wilt u het laatste nieuws over de CVGG niet missen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief Centrale Voorziening Geluidgegevens.