Werkbijeenkomst Landschapselementen in de BGT

  • van 09:30 tot 11:00
  • Online

Op 5 juli organiseren we een verkennende bijeenkomst over de afbakening van landschapselementen in de BGT. Bij deze sessie zijn bronhouders en gebruikers van harte welkom om hun ervaringen voor het afbakenen en gebruik van landschapselementen te bespreken. Aanmelden via imgeo@geonovum.nl.

RVO wil de kwaliteit van landschapselementen in de BGT verbeteren. Dit in het kader van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid waarbij agrarisch ondernemers subsidie kunnen aanvragen op het beheer en behoud van agrarische landschapselementen. RVO ervaart dat landschapselementen in de BGT zoals houtwal, loofbos en bosplantsoen nu niet-uniform zijn afgebakend. Dit levert problemen op bij de beoordeling van subsidie-aanvragen op landschapselementen van agrarisch ondernemers.

Tijdens de bijeenkomst staan twee vragen centraal:

  1. Welke problemen ervaren bronhouders en gebruikers inzake de afbakening van de landschapselementen (en mogelijk andere groenobjecten)?
  2. Hoe kunnen landschapselementen eenvoudiger en beter worden afgebakend, waardoor de kwaliteit van de BGT op dit onderdeel wordt verhoogd?

De input die we verzamelen tijdens deze bijeenkomst willen we in de zomer uitwerken tot concept-werkafspraken voor de BGT|IMGeo standaarden, aangescherpte afbakeningsregels voor landschapselementen in het IMGeo objectenhandboek, en werkinstructies voor BGT bronhouders.

Wil je aanschuiven in deze sessie? Meld je dan aan via imgeo@geonovum.nl.

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.