Werkgroep Nederlandse API strategie: geo-extensie

  • van 10:00 tot 12:00
  • online

Op 24 november, van 10 tot 12 uur organiseren we de eerste bijeenkomst voor iedereen die wil werken aan de geo-extensie van de API Strategie. Deze bijeenkomst vindt plaats in Den Haag tijdens de openbare bijeenkomst van het Kennisplatform API's.

In de Nederlandse API strategie, deel IIb (de API Designrules Extensions) staat een hoofdstuk Geospatial” over het uitwisselen van geo-informatie via APIs. Deze extensie is nog een concept. Vanuit Geonovum willen we deze extensie met de API Designrules werkgroep van het Kennisplatform API's en het werkveld bespreken en vaststellen.

In de Geospatial extensie staan regels over het gebruik van GeoJSON, over ruimtelijke zoekvragen en over het omgaan met coördinaatreferentiesystemen in een API. Elk van deze onderdelen willen we nader bekijken en bespreken. Doel is te kunnen bepalen of we ze het label 'stabiel' willen meegeven en de extensie normatief willen maken. Een concreet punt dat we daarbij ook willen meenemen is de positie van de nieuwe OGC API standaarden in relatie tot de Nederlandse API strategie. De OGC API Standaarden zijn de afgelopen paar jaar ontwikkeld conform Web en REST principes, Voor deze positionering willen we een vergelijking maken tussen de OGC APIs en de huidige geo-extensie van de NL API strategie.

Momenteel loopt vanuit Geonovum een testbed over deze OGC APIs; de inzichten daaruit willen we ook meenemen.We willen in ieder geval de volgende OGC API standaarden meenemen: OGC API Features deel 1, 2, en 3, OGC API Common deel 1, en wellicht ook OGC API Tiles en andere OGC APIs.

Wil jij meedenken/meedoen? Schuif dan aan in deze online werkgroep sessie!

Aanmelden

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.