Wijs met Locatie - Over Digital Twins, Rekenmodellen en meer

  • van 09:30 tot 16:30
  • TNO, Delft

Op 30 november 2022 is TNO gastheer van een bijeenkomst in het kader van de nationale infrastructuur voor digital twins voor de fysieke leefomgeving. Wij zijn die dag te gast in het nieuwe gebouw van TNO: Next Delft. 

TNO biedt de aanwezigen op 30 november een kijkje in de keuken van Digitale Tweeling projecten in de gebouwde omgeving. Klimaatadaptief en energiezuinig bouwen en renoveren zijn daarbij belangrijke thema’s. Ook is er aandacht voor zaken als voorspellend onderhoud. Schuif jij ook aan?

Aanmelden

Programma

 9.30 - 10.00       Ontvangst met koffie

10.00 - 10.15      Opening door Paul Padding (Geonovum)

10.15 - 10.30      Welkom namens TNO - Machteld Kroon, Managing Director Unit Buildings, Infrastructure and Maritime

10.30 - 10.45      Introductie Digital Twins - Arjen Adriaanse
Overview van programma’s in breder TNO perspectief en Europese ontwikkelingen zoals GAIA-X / International Data Spaces.

10.45 - 11.00      Digital Twins als informatiemodellen voor ondersteuning van energieprestaties - Rob Roef
Ontwikkelingen bij TNO op het gebied van BIM en energiesimulatiemodellen.

11.00 - 11.15      Op weg naar de healthy city/ Urban Strategy - Peter van Buijtene
Urban Strategy helpt bij ruimtelijke ordening door informatie interactief weer te geven in kaarten en grafieken. Wat is het effect van luchtkwaliteit, geluidsoverlast, kosten en gezondheid. Een set basisindicatoren maakt duidelijk waar beleid nodig is en waar niet. Toelichting met live demo.

11.15 - 11.45      Koffiepauze

11.45 - 12.00      V&R en verduurzaming van de infra - Joep Paulissen/ Bart Luiten
RWS en TNO werken samen aan de Digital Twin van de Moerdijkzone. Daartoe is een schaalmodel van een brug ontwikkeld, dat gepresenteerd en toegelicht wordt.

 12.00 - 12.30      Paneldiscussie met de sprekers Arjen, Rob, Peter, Bart en Joep.

12.30 - 13.30      Lunch

 13.30 - 14.15      Parallelsessies
In de middag is zijn er parallelsessies, waarin de werkgroepen referentie architectuur en maatschappelijke waardecase aan bod komen en twee leveranciers waarmee we samenwerken aan de referentiearchitectuur: Nelen-Schuurmans en Future Insights.

a. Workshop met de maatschappelijke waardecase - Rosemarie Mijlhoff, Geonovum
Het overbruggen van de kloof tussen maatschappelijk opgave en data/ digitale tweelingen
 b. Het 3DI-model - Joep Grispen, Nelen-Schuurmans
Digitale tweelingen van de fysieke leefomgeving komen pas echt tot leven met expert modellen.

 14.15 - 14.30      Theepauze

 14.30 - 15.15      Parallelsessies

a. Werkgroep referentie-architectuur - Eric van Capelleveen, Geonovum/ Bart de Lathouwer, Rotterdam.
Hoe werken digitale tweelingen in een federatief ecosysteem samen met dataspaces?
 b. Urban Data Platform - Rick Klooster, Future Insights

 15.15-16.30        Afsluiting met hapje en drankje

 > Meld je aan voor de sessie van 30 november

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.