Programma geo-inspiratiedag 23 mei

Op 23 mei organiseren het ministerie van BZK en Geonovum een reeks korte geo-inspiratiesessies. Dit keer tijdens een fysieke bijeenkomst op de Geobuzz in Gebouw 1931 in ‘s Hertogenbosch. Je vindt ons op de beursvloer in het streamingtheater van 11.00 tot 15.00 uur.

In deze editie nemen we je mee in de laatste ontwikkelingen om basisdata in samenhang te kunnen gebruiken. Èn zie je hoe gegevens, in combinatie met modellen en visualisaties, helpen om inzicht te krijgen in de leefomgeving. Ook daar waar je ogen normaal gesproken niet kunnen zien...

AR en VR experience

Rondom het theater kan je 23 mei ook zelf ervaren hoe het is om onder de Lekdijk te lopen èn kan je een unieke kijk werpen ònder de hoogste toren van de Benelux!

Aanmelden

Programma

11.00-11.30

Het fieldlab Evenementen in Nijmegen  | Nanco Oudejans, Politie/Fieldlab Evenementen

11.30-12.00

Naar een gezamenlijk geodata-fundament voor het bouwen aan onze leefomgeving |  Ruud van Rossem, ministerie van BZK
12.00-12.30 Hoe ver zijn we met de SOR | ministerie van BZK en Geonovum

12.30-13.00

Klimaatadaptatie en energietransitie vanuit het perspectief van de ondergrond | Programma BRO ism Peter de Graaf, Geodan

13.00-13.30

Integrale Gebruiksoplossing | Bart Jan de Leuw

13.30-14.00

Boven de grond; onder je voeten – de BRO-op-straat-app | Programma BRO ism Maarten Welmers van Esri

14.00-14.30

Zie met één druk op de knop in 3D wat groen waard is | Hedi van Dijk (Tygron) en Ton de Nijs (RIVM)

14.30-15.00

Het nut van een kijkje in de ondergrond met augmented reality: Zalmhaventoren Rotterdam | Programma BRO ism Maarten Welmers van Esri Nederland

11.30-12.00

Naar een gezamenlijk geodata-fundament voor het bouwen aan onze leefomgeving | Ruud van Rossem (BZK/DiS Geo) 

Het Ministerie van BZK werkt aan de doorontwikkeling in samenhang van de geobasisregistraties. In deze sessie vertelt Ruud van Rossem meer over de visie van dit programma.    

11.00-11.30

Het Fieldlab Evenementen in Nijmegen | Nanco Oudejans, Politie/Fieldlab Evenementen

Hoe kunnen we evenementen veiliger laten verlopen door gebruik te maken van innovatieve technologie? Aan deze opgave werken de gemeente Nijmegen, de veiligheidsregio en de politie al enige tijd intensief samen met publieke en private organisaties. Het hele evenementenproces, van vergunningverlening tot uitvoering, wordt hierbij onder de loep genomen. Op 23 mei deelt Nanco Oudejans van de Politie wat de belangrijke lessen hierbij zijn op de Geobuzz. aanmelden

12.00-12.30
Hoe ver zijn we met de SOR | ministerie van BZK en Geonovum

Een samenhangende objectenregistratie (SOR) is een gegevensverzameling met daarin gestandaardiseerde basisgegevens over zowel objecten in de fysieke leefomgeving als over virtuele objecten. Hiermee wordt data vanuit veel geo-basisregistraties gecombineerd en ontstaat er een informatiefundament voor de leefomgeving. Het ministerie van BZK en Geonovum vertellen over het proces van de totstandkoming van de objectenregistratie en de actuele stand van zaken rond data over bestuurlijke gebieden. aanmelden

12.30-13.00
Klimaatadaptatie en energietransitie vanuit het perspectief van de ondergrond | BRO Programma ism Peter de Graaf, Geodan

De regio Zwolle ziet de ondergrond als fundament voor een gezonde leefomgeving, energietransitie, klimaatadaptatie en grondwaterbeheer. Een toekomstbestendig inrichting van dit gebied vraagt om integrale keuzes, zodat voorgesorteerd kan worden op een toekomst met een veranderend klimaat, een grote woningbouwopgave en nieuwe energiebronnen. Wat kan kennis over de ondergrond opleveren voor beleidskeuzes die te maken zijn? In deze sessie belichten we vanuit het perspectief van de ondergrond de vraagstukken die het landschap van de toekomst vormgeven: de woningbouwopgave, klimaatadaptatie en de energietransitie. aanmelden

13.00-13.30
Integrale Gebruiksoplossing | Bart Jan de Leuw

De naam zegt het al, de Integrale Gebruiksoplossing (IGO) maakt het mogelijk om data uit meerdere geobasisregistraties integraal te kunnen gebruiken. Bart-Jan de Leuw van DiS Geo vertelt meer over de aanleiding, werking en meerwaarde van de IGO tijdens deze presentatie. aanmelden

13.30-14.00
Boven de grond; onder je voeten – de BRO-op-straat-app| Programma BRO ism Maarten Welmers van Esri

Zou het niet handig zijn als je op straat, in het veld of op de werkplaats direct in de ondergrond zou kunnen kijken? Bijvoorbeeld bij graafwerkzaamheden, afstemmen van bouwplannen, beleid en beheer, of voor gesprekken met bestuurders en bewoners? Het programma Basisregistratie Ondergrond neemt de proef op de som en liet de BRO-op-straat-app maken die via Augmented Reality de bodemopbouw, maar ook de ligging van kabels en leidingen of boomwortels op straat projecteert. In deze sessie laten we zien hoe de app werkt en wat u er mee kunt voor beleid, beheer en communicatie. aanmelden

14.00-14.30
Zie met één druk op de knop in 3D wat ‘groen’ waard is| Hedi van Dijk (Tygron) en Ton de Nijs (RIVM)

De Groene Baten Planner is een handig hulpmiddel om groene kosten en baten integraal af te wegen, om bijvoorbeeld besluiten voor klimaatadaptie te nemen. In opdracht van het RIVM ontwikkelde o.a. Tygron de digitale infrastructuur om met één druk op de knop de opbrengsten en kosten van het ‘blauw’ en ‘groen’ in de leefomgeving zichtbaar te maken in een Digital Twin. Tygron combineert hiervoor (geo-)data, modellen en applicaties. De Groene Baten Planner berekent de effecten van ruimtelijke inrichting op het natuurlijk kapitaal. Dit helpt beleidsmakers bij het maken van keuzes bij stedelijke ontwikkeling. In Amersfoort werd de Groene Baten Planner gekoppeld aan het Tygron Geodesign Platform bij een verkenning van een klimaatbestendige inrichting van de wijk Schuilenburg. In deze sessie hoor je hier meer over. aanmelden

14.30-15.00
Het nut van een kijkje in de ondergrond met augmented reality: Zalmhaventoren Rotterdam | BRO Programma ism Maarten Welmers van Esri Nederland

In Rotterdam realiseert bouwconcern BAM de hoogste toren van de Benelux: Zalmhaventoren. Hoe maak je hiervoor nu goede afwegingen over zaken als bodemenergie, fundering, bestaande ondergrondse elementen en infrastructuur? Bij het project De Zalmhaven hebben de gemeente Rotterdam, het ministerie van BZK, Esri en BAM de handen ineengeslagen. En brachten data over de (on)diepe ondergrond, het gebouwontwerp en nutsvoorzieningen van verschillende betrokken partijen en de Basisregistratie Ondergrond (BRO) bij elkaar. Vervolgens integreerden ze die in een Digital Twin. Zo ontstaat een goed integraal beeld van de impact van het gebouw op de omgeving. Voor deze Digital Twin zijn verschillende applicaties ontwikkeld, zoals 3D web scenes, en virtual en augmented reality applicaties voor Hololens en iPad waarmee ontwerpers en stakeholders in samenhang afwegingen kunnen maken. In deze sessie nemen we u mee in de ondergrond met behulp van alle applicaties en u zult ervaren hoe waardevol een blik in de ondergrond kan zijn. aanmelden

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.