Programma Geo-inspiratiedag 29 juni

Op 29 juni vindt de tweede Geo-Inspiratiedag plaats. Nadat we onze blik de eerste geo-inspiratiedag richtten op de toekomst met het thema Digital Twins, kijken we 29 juni naar de basis: de fundamenten van de (basis)registraties.

Eén van de bevindingen uit de digital twin sessie is dat kennis van je databronnen je helpt om informatie op waarde te schatten. In interviews met experts maken we 29 juni daarom nader kennis met de achtergronden van de modellen waarin we onze wereld vastleggen. Zo duiken we met Michiel van der Meulen, hoofdgeoloog bij de Geologische Dienst Nederland (TNO) in de wereld van de ondergrond. En vertelt Don Zandbergen van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek meer over de bronnen waarop funderingsdata is gebaseerd. Naast de fundamenten van de registraties kijken we ook naar hoe data zijn gefundeerd in beleid. Ton Zijlstra van Geonovum/The Green Land praat je bij op de Europese ontwikkeling van een juridisch raamwerk waarin ontwikkelingen als data governance, dataspaces en AI worden ingebed. Tot slot kijken we naar de fundamentele waarde en waarden van data: welke verdienmodellen zijn er rond data?

Leer meer over de verschillende registraties die Nederland rijk is en praat in de workshops mee over de waarde(n) van data. We kijken uit naar je aanwezigheid op 29 juni!

Meld je aan

Programma

13.00-13.20   Welkom door Elise Wagenmaker, Ministerie BZK en Sophia ten Bruggencate, ICTU

Elise Wagenmaker en Sophia ten Bruggencate openen de bijeenkomst en laten alvast een aantal voorbeelden zien van hoe de basisregistraties als fundament zijn gebruikt voor praktische toepassingen.

13.30-14.15    Ronde 1: De fundamenten van data

In deze ronde kan je kiezen uit de volgende sessies:

 1. De ondergrond leest als een spannend boek! | Michiel van der Meulen, Geologische Dienst Nederland (TNO) in gesprek met Linda Bartman, (BZK)
  Er is een prachtig verhaal te vertellen over de ondergrond en haar data: hoe zit onze ondergrond in elkaar en hoe is die ontstaan? Hoe kun je, zonder in die ondergrond te kunnen kijken, toch werken aan bouwplannen, bodemenergiesystemen en klimaatadaptatie? Wat vertellen de data die we krijgen via boringen, sonderingen en via metingen in grondwaterputten? Hoe worden ze gebruikt in modellen? En wat vertellen data ons niet?
  Michiel van der Meulen, hoofdgeoloog bij de Geologische Dienst Nederland (TNO) neemt ons mee in de rijke, gegevensarme wereld
  van de ondergrond en vertelt wat je moet doen en weten om die ondergrond te begrijpen en te lezen.

   
 2. Wat kan je met waterschapsdata? | Guus Huls en Liesbeth van der Lee, het Waterschapshuis (hWh)
  Guus Huls, technisch manager en Liesbeth van der Lee, Programmamanager Datastromen van het Waterschapshuis, dompelen ons onder in de wonderlijke wereld van het programma datastromen. Hoe wordt welke data van de waterschappen verzameld, wat is de praktijkwaarde van die data en hoe wordt die maatschappelijk ingezet?
   
 3. [28 juni 2021] DEZE SESSIE IS KOMEN TE VERVALLEN - Fundermaps | Don Zandbergen, Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek
  De applicatie FunderMaps is ontwikkeld om lokale data te verwerken, te analyseren en presenteren. Met de speciaal ontwikkelde methodiek is het mogelijk zelf eenvoudig nieuwe gegevens toe te voegen of analyses uit te voeren. Op basis van landelijk beschikbare data, aangevuld met lokale data kunnen een serie analyses worden uitgevoerd die inzichtelijk maken waar onder andere funderingsrisicogebieden aanwezig zijn.

14.25-15.10    Ronde 2: Data als fundament: bouwen op data

In deze ronde kan je kiezen uit de volgende sessies:

 1. Overal een digital twin: data-gedreven 3D van binnen en buiten! |Tony Baving (Kadaster), Henk van Haaster en Robert Voûte (CGI)
  Onze wereld wordt steeds digitaler en daarin speelt 3D-informatie een grote rol. Data is daarvoor het fundament. Zo wordt een brug van Rijkswaterstaat in 3D in data vastgelegd en van sensoren voorzien die de conditie in de gaten houden. Ook gemeenten gebruiken steeds meer en steeds actuelere data over inwoners en openbare voorzieningen, en de politie kijkt graag mee in een real time digitaal 3D-beeld van een incident in een gebouw of op straat. Tony Baving (Kadaster) is een van de gebruikers van zo’n 3D-omgeving. Robert Voûte en Henk van Haaster (CGI) leggen uit hoe CGI middenin dat proces bij veel overheidspartijen staat en hoe zij Nederland verder helpen met 3D-data van de omgeving, binnen en buiten. 
   
 2. Bestuurlijke grenzen in samenhang bevragen | Jasper Roes & Pano Maria, Kadaster
  Voor het bevragen van bestuurlijke grenzen moesten tot in het recente verleden meerdere API’s bevraagd worden en zelf allerlei koppelingen gelegd worden. Met de komst van de bestuurlijke grenzen API is dit voorbij en is er 1 plek waar je de bestuurlijke grenzen in samenhang kunt bevragen. In de sessie tonen we welke mogelijkheden er zijn met de bestuurlijke grenzen API en laten we zien welke belangrijke rol de API speelt in het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
   
 3. De vernieuwde Wkpb | Ad van der Meer, Kadaster
  De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) is juridisch, inhoudelijk en technisch ingrijpend gewijzigd. Het transitietraject is onlangs voltooid en de nieuwe manier van werken is bij het Kadaster en bij alle bronhouders geïmplementeerd. Er is nu één integrale, landsdekkende, registratie van publiekrechtelijke beperkingen, waarin gebruik kan worden gemaakt van objecten uit diverse basisregistraties. En dat roept weer nieuwe interessante vraagstukken op...

15.15-16.00    Ronde 3: Fundamentele waarde en waarden van data

In deze ronde kan je kiezen uit de volgende sessies:

 1. Europees juridisch raamwerk voor data | Ton Zijlstra, Geonovum
  De Europese Commissie heeft in het afgelopen halfjaar vier nieuwe wetsinitiatieven gepubliceerd op het gebied van databeleid. Een voorstel voor digitale markten, voor digitale diensten, voor AI en voor data governance en data spaces. Al deze voorstellen richten zich op twee dingen:
  1. de rechten en positie van burgers in een van digitalisering en data doordrenkte wereld te beschermen en te versterken, en
  2. tegelijkertijd de sociaal-economische potentie van digitalisering en data veel beter te benutten.
  De voorstellen die er nu liggen worden in de komende 2 jaren allemaal in enige vorm wet in de EU. Dit is het moment om onze maatschappelijke opgaven en werkzaamheden in die context te plaatsen en te kijken welke kansen daarin schuilen.
  Ton Zijlstra neemt je in deze sessie mee langs deze ontwikkelingen.

   
 2. Dealen of delen: publiek hergebruik private data | Paul Suijkerbuik, VNG/The Green Land en Marc de Vries, Geonovum
  Gebruik van data van derden (niet-overheden) wordt cruciaal voor goed bestuur. Om niet iedere keer het wiel uit te vinden, doet de overheid er goed aan om afspraken te maken met deze derden over het gebruik van hun data. Marc de Vries voerde samen met Suzanne van Poelgeest van het ministerie van BZK een verkenning uit naar hoe de overheid dit het beste zou kunnen aanpakken. In de praktijk worden er nu al datadeals gesloten. Zo hebben de Waterschappen een deal gesloten met een bedrijf dat satellietdata inzamelt om die gegevens als open data beschikbaar te maken. En de VNG werkt aan leveringsafspraken met KvK, woningbouwcorporaties en met energiebedrijven om hun data herbruikbaar te maken door gemeenten. Paul Suijkerbuik en Marc de Vries nemen je mee in deze wereld van dealen of delen.
   
 3. Vertel me waar je woont, ik vertel je wie je bent | Emily Daemen, Pauline Zwanikken en Frank Verschoor, Geonovum/The Green Land
  Dagelijks worden er veel persoonlijke (locatie)data verzameld. Via mobiele apps bijvoorbeeld. Maar ook via andere databronnen. Met deze data kan je groepen mensen en locaties profileren. Wat zeggen afvalstromen bijvoorbeeld in combinatie met statistieken en basisregistraties. Hoe zorgen we ervoor dat informatie die we nu kunnen verzamelen en combineren, niet leiden tot bevoordelen of benadelen van bepaalde groepen? Aan de hand van twee voorbeelden verkennen we wat wringt en wat past.

Meld je aan

 

 

 

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.