Programma Open Geodag 2021

De Open Geodag van 2021 vindt plaats op 14 september. Dit jaar zijn we alleen online te bezoeken. Wij verzorgen een dagvullend programma; deels vanuit het Instituut voor Beeld en Geluid in Den Haag en deels vanuit huis. Je kunt tijdens de Open Geodag bij ons aanschuiven wanneer en zo lang als je wilt. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, is een persoonlijke link. Ben je aangemeld, dan krijg je deze link op 13 september in je mailbox.
 


 

9.45-11.00 Keynote en tafelgesprek

Het dagprogramma is opgeknipt langs twee thema's. In de ochtend ligt de focus op uitdagingen waar ons land voor staat en hoe geodata daarbij een rol gaat spelen. Na een keynote van Arash Aazami, oprichter the Internet of Energy initiative, spreekt Rob van de Velde van Geonovum met Arie Versluis van het Ministerie van BZK en Sanne Hettinga van VU Amsterdam die onder meer werkt aan een synthetische populatie. Ook Arash Aazami, schuift hierbij aan. Via de chat kan je ook jouw vragen op het gezelschap afvuren!

Na een korte pauze, gaan we om 11.10 van start met de eerste ronde parallelle sessies.

Aanmelden voor de Open Geodag

11.10-12.00 uur Keuze uit de volgende sessies

 1. EU-brede spelregels voor data en AI | Ton Zijlstra

  De nieuw voorgestelde EU Verordeningen voor data, AI en digitale diensten zijn de grootste verandering in de Europese regels voor data sinds INSPIRE en de Hergebruiksrichtlijn. Het maximaliseren van maatschappelijke waarde wordt gekoppeld aan individuele burgerrechten en aan beleidsambities als in de Europese Green Deal. Wat komt er op ons af en wat hebben we er aan?

 2. Publiek gebruik van private data | Dirk van Barneveld, ministerie BZK
  Gebruik van data van derden (niet-overheden) wordt cruciaal voor goed bestuur. Om niet iedere keer het wiel uit te vinden, doet de overheid er goed aan om afspraken te maken met deze derden over het gebruik van hun data. Marc de Vries van Geonovum voerde samen met Suzanne van Poelgeest van het ministerie van BZK een verkenning uit naar hoe de overheid dit het beste zou kunnen aanpakken.
   
 3. Digital twin infrastructuur / Wijs met Locatie |  Jan Bruijn
  Deze zomer zag een investeringsvoorstel voor een digital twin infrastructuur het licht. Om grip te krijgen op complexe ruimtelijke vraagstukken, spelen geodata, rekenmodellen en visualisaties een wezenlijke rol. ‘Digital twins’ gaan als een snelkookpan voor beleid fungeren. Om draagvlak mogelijk te maken voor besluiten die mede op basis van dit soort digitale modellen worden genomen, is het essentieel dat we technische, semantische en ethische kaders hebben op basis waarvan je de gebruikte data kan toepassen, begrijpen en beoordelen. Jan Bruijn gaat in deze sessie dieper in op de achtergronden en inhoud van het voorstel.
   
 4. Ontwerpprincipes digital twins | Emily Daemen en Michel Grothe
  Principes zijn bedoeld om maatschappelijke waarden zoals behoud van autonomie en privacy te borgen. Bij het maken of inzetten van digital twins voor de fysieke leefomgeving kan je tegen situaties aanlopen waarvoor er nog geen wet- en regelgeving is. Of situaties die volgens bestaande wet- en regelgeving geen bezwaar opleveren, maar waarbij je toch bedenkt dat het - gezien de situatie of het gevolg - beter is om iets tóch niet te doen. In juli ’21 publiceerde Geonovum de “Enquête Verkenning Principes Digital Twins Fysieke Leefomgeving”. Ben je benieuwd naar de resultaten en wil je verder van gedachten wisselen over welke principes jij vindt dat er zouden moeten gelden bij het maken of inzetten van een digital twin? Schuif dan aan in deze sessie.
   
 5. De mogelijkheden en onmogelijkheden van rekenmodellen | Jamilja van der Meulen (TNO) interviewt Mark Wilmot, WING en Mettina Veenstra, Saxion
  Rekenmodellen helpen ons om complexe zaken inzichtelijk te maken. Wat kunnen rekenmodellen betekenen bij het in beeld brengen en oplossen van ruimtelijke vraagstukken? Wat zijn aandachtspunten? Hoe borg je bijvoorbeeld dat rekenmodellen betrouwbaar zijn? En hoe communiceer je over de uitkomsten van rekenmodellen? Jamilja van der Meulen van TNO neemt je mee in dit onderwerp op basis van een interview met Mark Wilmot die meewerkt aan de ontwikkeling van het Aerius-model en lector smart cities met een achtergrond in kunstmatige intelligentie Mettina Veenstra.

Aanmelden voor de Open Geodag

12.00 - 13.00 uur Lunchpauze

13.00-14.00 uur Het Geo-standaard Journaal

In de middag duiken we in de wereld van standaardisatie. Linda van den Brink en Friso Penninga presenteren in het 'Geo-standaard journaal' internationale en nationale ontwikkelingen die komende tijd een belangrijke rol gaan spelen. De hele middag zijn er bovendien masterclasses en werksessies waarbij we dieper ingaan op de verschillende onderwerpen en projecten.

Aanmelden voor de Open Geodag

14.00 – 14.45 uur Keuze uit de volgende sessies

 1. Testbed OGC API’s | Frank Terpstra
  Geonovum werkt aan een implementatiestrategie voor OGC API standaarden en lichtere uitwisselformaten. Wij verwachten dat deze de komende jaren steeds vaker zullen worden toegepast en tot een veel breder gebruik van Geo informatie kunnen leiden. In deze presentatie lichten we onze testbed aanpak toe waarin we meer inzicht proberen te krijgen in een aantal specifieke knelpunten voor de implementatie van deze standaarden.

   
 2. Metadata in de toekomst | Ine de Visser en Jan Skornsek
  Metadata zijn er om data en services vindbaar te maken. Onlangs zijn we een verkenning gestart naar metadata in de toekomst. Welke kenmerken zijn belangrijk om op te kunnen zoeken of filteren? Welke gegevens zijn belangrijk om mee te geven met data en services die je beschikbaar stelt? In deze sessie kijken we naar metadata in de toekomst!

   
 3. Handreiking coördinaatstelsels | Lennard Huisman

  In Nederland gebruiken we meerdere coördinaat referentie systemen door elkaar. Voor registraties op land gebruiken we traditioneel RD en NAP, maar op zee en voor INSIPRE zijn dat ETRS89 en LAT (de hoogtereferentie die is gerelateerd aan het laagste getijdenniveau). Bij het uitwisselen van data, in visualisaties en bij het gebruik in voorzieningen worden registraties met brondata in verschillende CRS-en gecombineerd. In de handreiking coördinaatstelsels beschrijven we hoe je de afwegingen maakt bij het ondersteunen en gebruik van een of meerdere CRS-en en de transformatie daartussen. In deze sessie leiden we je door de belangrijkste aandachtspunten in de handreiking.

 4. NEN 3610 ontwikkelingen: klaar voor 2022 | Paul Janssen
  Het NEN3610:2011 Basismodel Geo-informatie vereenvoudigt het uitwisselen van geo-informatie tussen partijen en informatiesystemen en helpt deze geo-informatie eenduidig en betekenisvol te hergebruiken. Het NEN3610 model is doorontwikkeld en overgedragen aan de NEN om de norm in procedure te kunnen brengen. In deze sessie nemen we je mee in de ontwikkelingen.

 5. Maak kennis met de Integrale Gebruiksoplossing (IGO) | Erwin Folmer (Kadaster)
  De naam zegt het al, de integrale gebruiksoplossing maakt het mogelijk om data uit meerdere geobasisregistraties integraal te kunnen gebruiken. We hebben een oplossing gemaakt voor drie doelgroepen:
  - De algemene gebruiker: jij wil voor jezelf of voor je bedrijf snel iets opzoeken
  - De professionele gebruiker: jij werkt veel met (integrale) data 
  - De ontwikkelaar of data-analist: jij gebruikt (componenten van) onze oplossing als onderdeel van softwareproducten die je maakt of complexe analyses die je uitvoert.
  In deze sessie laten we zien hoe de integrale gebruiksoplossing werkt en wat je ermee kan. We nodigen iedereen uit om de integrale gebruiksoplossing zelf uit te proberen en feedback met ons te delen. Met behulp van jouw feedback, kunnen wij verder bouwen aan een betere versie om jou nóg beter met een integrale gebruiksoplossing van dienst te kunnen zijn.

Aanmelden voor de Open Geodag

14.45 – 15.00 pauze

15.00 – 15.45 uur Keuze uit de volgende sessies

 1. Kennisplatform API’s: wat verandert er in 2021 | Frank Terpstra
  De afgelopen zomer is een consultatie gehouden voor het herschreven hoofdstuk architectuur van de Nederlandse API strategie en een drietal extensies op de REST API Design rules. Binnenkort komt er nog meer aan. In deze sessie nemen we je mee in wat er verandert, wat dat voor jouw API’s kan betekenen, wat de consultatie ons geleerd heeft en wat we dit jaar nog meer gaan ondernemen.

   
 2. Testbed voor OGC API Features conform INSPIRE | Pieter Bresters, Geonovum en Anton Bakker, Kadaster
  In een testbed met PDOK onderzocht Geonovum hoe de nieuwe standaard voor OGC API Features praktisch is toe te passen voor INSPIRE. OGC API Features is een methode om features via API’s te kunnen downloaden. Op Europees niveau is al veel werk verzet om voor de OGC API Features vast te leggen hoe je deze conform INSPIRE zou kunnen implementeren. In dit testbed is deze kennis toegepast in de praktijk. Op basis van dit testbed, stellen we een handreiking op voor dataproviders van INSPIRE datasets. Ook delen we onze ervaringen met andere Europese initiatieven op dit vlak.

   
 3. UOI: Een QR-code op elk object in de gebouwde ruimte | Eric van Capelleveen en Paul Janssen
  De UOI-code is een soort BSN-nummer voor objecten. Deze code maakt het mogelijk om gegevens over een bepaald object gemakkelijk te zoeken, vinden en interpreteren. Bijvoorbeeld een flatgebouw en duurzaamheidslabels. In een onderzoek hebben wij verkend wat er nodig is om een UOI-code succesvol te kunnen gebruiken. Naast identificatie (UOI-code) hebben wij in deze verkenning ook de semantische interpretatie via een verwantschapsontologie en een strategie voor het vinden van de relatie op instantieniveau meegenomen. In deze sessie gaan we hier dieper op in.
   
 4. Basisregistraties in samenhang bevragen  | Pano Maria Skemu, Geonovum en Lennart van Bergen, Kadaster
  Kan je de Basisregistraties in samenhang bevragen, zònder dat je de onderliggende registraties - of de data die daarin staan - aanpast? In het kader van Doorontwikkeling in Samenhang (DisGeo) verkennen Geonovum en Kadaster de mogelijkheden. In een High5 sessie ontwikkelden zij een semantische laag die ervoor zorgt dat vragen over registraties heen kunnen worden gesteld en beantwoord.  De focus ligt in eerste instantie op informatiemodellering.  In een tweede High 5 dit jaar, gaan we het informatiemodel implementeren in een experiment. In deze sessie nemen we je mee in de resultaten van de eerste High 5 en nodigen we je van harte uit om jouw vragen aan ons te stellen.
   
 5. Geonovum white paper ‘Visie op upgrade NGII’ | Friso Penninga
  “De Nederlandse Geo-informatie Infrastructuur is toe aan een upgrade” schreven we vorig jaar in de Geonovum
  meerjarenvisie 2021-2023. In een nieuwe white paper werken we dat ene zinnetje verder uit. Hoe kan de NGII een upgrade krijgen richting een vraaggedreven infrastructuur, die de kracht van locatiedata laagdrempelig inzetbaar maakt voor de grote maatschappelijke opgaven? Welke (nieuwe) standaarden spelen daarbij een rol? Hoe hangen allerlei afzonderlijke ontwikkelingen eigenlijk met elkaar samen? En hoe verhoudt de NGII 2.0 zich bijvoorbeeld tot een Nationale Digital Twin Infrastructuur? In de white paper zoeken we antwoorden op die vragen. En omdat die antwoorden meer waarde hebben, wanneer ze breed gedragen worden in het werkveld, fungeert deze sessie ook als aftrap voor de publieke consulatie van onze nieuwe white paper.

Aanmelden

15.45 - 16.00 uur  Wie is de slimste?

We sluiten de dag af met een quiz! Samen met de workshopgevers, is een meerkeuze quiz samengesteld. Wie weet de meeste vragen goed te beantwoorden? Naast de eer, zijn er lekkere prijzen te winnen!

Aanmelden

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.