Technische voorbeeldbestanden 1.3.0

Deze technische voorbeeldbestanden zijn gebaseerd op STOP v1.3.0  en bronhouderskoppelvlak 1.2.0 . Deze voorbeeldbestanden zijn in de keten uitgetest. Dit betekent dat ze geaccepteerd zijn door de LVBB, doorgeleverd zijn aan OZON en uiteindelijk terug te vinden zijn in de viewer en ook in het Register Toepasbare Regels zijn aangeleverd waar van toepassing.
 

Naam

Beschrijving Download
Instructie Provincieland Definitief besluit instructie provincie Provincieland aan gemeente Gemeentestad Download

 

Naam

Beschrijving Download

Natura 2000 Aanwijzingsbesluit

Definitief besluit natura2000 aanwijzingsbesluit Alde Feanen Download

 

Naam

Beschrijving Download

Natura 2000 Toegangsbeperkingsbesluit 

Definitief besluit Duinen Goeree & Kwade Hoek (initieel) Download
     

 

Naam

Beschrijving

Download

Omgevingsplan Gemeentestad Definitief besluit  
Initieel besluit    Download
Wijzigingsbesluit    
Intrekken en vervangen   Download
Wijziging artikelstructuur (mutatiescenario 2)   Download
Wijziging regeltekst (mutatiescenario 3a)   Download
Wijziging regeltekst (mutatiescenario 3b)   Download
Wijziging regeltekst (mutatiescenario 3c)   Download
Wijziging regeltekst (mutatiescenario 3d)   Download
Wijziging werkingsgebieden (mutatiescenario 4a)   Download
Wijzigen van een norm (mutatiescenario 4b)   Download
Nieuwe Locatie waar al bestaande regels naar gaan verwijzen (mutatiescenario 4c)   Download

 

 

Naam

Beschrijving

Download

Omgevingsplan Gemeente Delfzijl    
Initieel besluit  Definitief besluit omgevingsplan Download
Wijzigingsbesluit Definitief besluit omgevingsplan  
Vervang regeling (mutatiescenario 0+)   

Download

 

Naam

Beschrijving    

Download

Omgevingsverordening provincie Utrecht ontwerpbesluit Ontwerpbesluit omgevingsverordening  
Initieel besluit    Download

Naam

Beschrijving

Download

Omgevingsverordening provincie Utrecht definitief besluit Definitief besluit omgevingsverordening  
Initieel besluit    Download

 

 

Naam

Beschrijving

Download

Omgevingsvisie provincie Utrecht ontwerp Ontwerpbesluit omgevingsvisie  
Initieel besluit   

Download

 

Naam

Beschrijving

Download

Omgevingsvisie gemeente Leiden ontwerp Ontwerpbesluit omgevingsvisie  
Initieel besluit   

Download

 

Naam

Beschrijving

Download

Omgevingsvisie gemeente Leiden definitief  Definitief besluit omgevingsvisie  
Initieel besluit   

Download

Wijzigingsbesluit    
Intrekken en vervangen omgevingsvisie Leiden (mutatiescenario 0)   Download

 

Naam

Beschrijving

Download

Nationale omgevingsvisie Rijk definitief* Definitief besluit nationale omgevingsvisie  
Initieel besluit   

Download

*Disclaimer: Dit is een versie die gebruikt is om te kijken hoe dit document er in de DSO-LV uitziet,. Dit is niet de officiële versie of bekendmaking van de nationale omgevingsvisie.

Naam

Beschrijving

Download

Projectbesluit Net op Zee (EZK) definitief Definitief besluit projectbesluit  
Initieel besluit 

projectbesluit met RegelingVrijetekst en

RegelingTijdelijkdeel voor gemeente Rotterdam

Download

Hulpbestand   Download

 

Naam  

Beschrijving      

Download  

Programmagebiedsagenda Oost (EZK) definitief Definitief besluit programma Rijk  
Initieel besluit   

Download

 

Naam  

Beschrijving      

Download  

Voorbereidingsbesluit provincie Utrecht definitief Definitief besluit voorbereidingsbesluit provincie  
Initieel besluit 

Voorbereidingsbesluit provincie Utrecht gericht op

omgevingsplannen van drie gemeenten   

Meervoudig tijdelijk regelingdeel

Download

 

Naam  

Beschrijving      

Download  

Voorbereidingsbesluit gemeente Gemeentestad definitief Definitief besluit voorbereidingsbesluit gemeente  
Initieel besluit 

 

Download

 

Naam  

Beschrijving      

Download  

Voorbereidingsbesluit ministerie EZK definitief Definitief besluit voorbereidingsbesluit rijk  
Initieel besluit 

Voorbereidingsbesluit meervouding tijdelijk regelingdeel ministerie EZK

Download

Hulpbestanden   Download

 

Naam  

Beschrijving      

Download  

Waterschapsverordening Limburg definitief Definitief besluit waterschapsverordening provincie  
Initieel besluit 

 

Download

Wijzigingsbesluit    
Wijzigingsbesluit 1   Download
Wijzigingsbesluit 2   Download


 

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.