Terugblik Geo-inspiratiedag 5 oktober 2021

Op 5 oktober organiseerden het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, PDOK en Geonovum weer een geo-inspiratiedag. Deze inspiratiedag stond in het teken van Gebruik.

Verschillende makers van toepassingen boden deze editie een kijkje in de keuken van hun toepassingen. Van spoorbeheer tot funderingsproblematiek. Van slim beheer tot kostenbesparing in de energie en vergroening van de stad. En van het traceren van een koe tot een digital twin van de hoogste toren van de Benelux. Speciale aandacht was er daarnaast voor de Integrale Gebruiksoplossing om de Basisregistraties in samenhang te bevragen.

Opening

Ruud van Rossem van het Ministerie van Binnenlandse Zaken trapte de bijeenkomst af met een update van de verschillende manieren die in het kader van DisGeo worden verkend om de Basisregistraties in samenhang te kunnen bevragen.

Kijk deze uitzending terug

Deelsessies

In deelsessies gingen we in op verschillende praktijkverhalen:

Integrale Gebruiksoplossing: gebruiksgemak verkend | Henk Schaap, Cultuur-Historische Vereniging Oud-Lisse

Henk Schaap van de Cultuur-Historische Vereniging Oud Lisse duikt voor de onderzoeken van de vereniging regelmatig in de digitale archieven. Eerder experimenteerde de vereniging al eens met linked data om diverse bronnen met elkaar te verbinden. Zij gingen onlangs aan de slag met de Integrale Gebruiksoplossing. In deze sessie deelt Henk Schaap de bevindingen.

Kijk deze uitzending terug

Datagedreven werken aan het spoor | Sabine Geldermans (ProRail) en Puck Flikweert (CGI)

Veel organisaties hebben een groeiende verzameling big data. Voor ProRail heeft het gros van deze data een locatie. Waar staan seinen? Hoe ligt het spoor erbij? DDIO (Data-driven Infra Onttrekkingen) is een project binnen ProRail, waarin geografische spoordata wordt gebruikt als input voor een algoritme dat berekent wat er moet gebeuren om veilig werkzaamheden aan een stuk spoor te kunnen verrichten. In deze inspiratiesessie geeft Puck Flikweert (CGI) een demonstratie van DDIO, en gaat Sabine Geldermans (ProRail) dieper in op de 5D geodata visie van ProRail. Daarbij kwamen de volgende vragen aan de orde: Hoe kan een datagedreven manier van werken voor jou van waarde zijn? en Kunnen deze ideeën ook worden toegepast op andere soorten openbare infrastructuur, b.v. waterwegen, wegennetwerken en nutsnetwerken?

Helaas heeft de opname knop bij deze sessie niet gewerkt. De uitzending is dus helaas niet terug te kijken. Meer informatie over ProRail 5D vind je op hun website.

Fundermaps | Don Zandbergen, Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek

De applicatie FunderMaps is ontwikkeld om lokale data te verwerken, te analyseren en presenteren. Met de speciaal ontwikkelde methodiek is het mogelijk zelf eenvoudig nieuwe gegevens toe te voegen of analyses uit te voeren. Op basis van landelijk beschikbare data, aangevuld met lokale data kunnen een serie analyses worden uitgevoerd die inzichtelijk maken waar onder andere funderingsrisicogebieden aanwezig zijn.

Kijk deze uitzending terug

Integrale Gebruiksoplossing: ervaringen professionele gebruikers | Rob Wenneker, Ingrid Hugen

Gecombineerd gebruik van data uit verschillende geobasisregistraties is nu makkelijker dan ooit; ook voor professionele gebruikers! De Integrale Gebruiksoplossing maakt het mogelijk om gegevens uit meerdere geobasisregistraties te combineren en te selecteren. Tijdens deze workshop geeft Rob Wenneker namens het Kadaster Data Science Team een introductie van de IGO voor professionele geo-gebruikers. Ingrid Hugen vertelt in deze workshop hoe zij voor diverse gemeentes en een veiligheidsregio de Integrale Gebruiksoplossing benut. Ter afsluiting van deze sessie bestaat ruimte voor interactie en gaan we in op hoe de Integrale Gebruiksoplossing jou kan helpen bij het oplossen van vraagstukken in jouw sector.

Kijk deze uitzending terug

Automatische mutatiesignalering voor bronhouders | Tom van Loef, Geronimo.ai

Wat zijn de huidige resultaten van automatische mutatiesignalering met AI en waar ligt de toegevoegde waarde ten opzichte van handmatige signaleringen of klassieke automatiseringsaanpakken? In deze sessie nemen we je mee in de uitdagingen en kansen van een automatische mutatiesignalering, worden concrete resultaten getoond en wordt een realistisch toekomstbeeld geschetst. De focus ligt in eerste plaats op de BGT, BAG, BOR en WOZ vanuit het perspectief van een gemeente maar bevat veel aanknooppunten voor de overige bronhouders.

helaas heeft de opname knop bij deze sessie niet gewerkt. De uitzending is dus helaas niet terug te kijken. Meer informatie over de toepassing vind je op de website van Geronimo.AI

Slimmer en duurzamer met data | Bas Aumer, en Jeroen Venrooij, Sweco

Het team Geodata Consultancy van Sweco is gespecialiseerd in het analyseren en weergeven van verschillende geodata en deze data om te zetten naar informatie. Hoe halen zij meerwaarde uit verschillende databronnen? Tijdens deze sessie laten zij dit zien aan de hand van twee voorbeelden: een leiding tracé planner die netbeheerders helpt de beste plekken voor de infrastructuur van nieuwe netcapaciteit te vinden en een ‘zinloze verhardingen’ tool die helpt steden groener te maken.

Kijk deze uitzending terug

Integrale gebruiksoplossing: developers | Ruben Taelman, Universiteit Gent, Anneke Lalleman, Valuecare, Wouter Beek, Triply

Een van de gebruikersgroepen van de Integrale Gebruiksoplossing (IGO) is developers. In deze sessie zijn drie partijen uitgenodigd die als developers met de IGO aan de slag zijn gegaan. Zo heeft Triply een linked data browser ontwikkeld waarmee gegevens in de IGO-kennisgraaf doorzocht kunnen worden. De browser maakt gebruik van semantische intelligentie om de grafische gebruikersomgeving (GUI) automatisch op te bouwen. Tijdens deze presentatie laat Wouter Beek zien wat vanuit leveranciersperspectief de voordelen van de IGO zijn. Vervolgens demonstreert Valuecare de SearchData component, waarmee geodata integraal en eenvoudig toegankelijk worden gemaakt voor een brede groep gebruikers. Via een grafiekgenerator komen miljoenen inzichten in de vorm van grafieken, tabellen en kaartjes geautomatiseerd beschikbaar. Anneke Lalleman ligt toe hoe de eindgebruiker via zoektechnologie eenvoudig de gewenste inzichten kan opvragen. Tot slot demonstreert Comunica de kracht van integrale query-gedreven bevraging over geodata heen. Ruben Taelman bespreekt dit open-source software framework.

Kijk deze uitzending terug

Geodata in de melkveehouderij: van ‘Find my herd’ tot ‘Find my cow’ | Lenny van Erp van de HAS

Hoe wordt locatiedata gebruikt in de veehouderij? Er bestaan systemen van macroniveau (waar is de kudde?) tot microniveau (waar is de koe?). Wat heeft de boer hieraan, en hoe wordt dit in de praktijk gebruikt? Lenny van Erp, lector Precision Livestock Farming van HAS Hogeschool legt uit en laat in een demo zien, hoe een locatiesysteem voor koeien werkt in de praktijk.  

Bekijk de presentatie (helaas heeft de opname knop bij deze sessie niet gewerkt. Daarom zijn alleen de slides beschikbaar)

De rol van verzamelde data in stedelijk gebied: hoge torens vangen veel wind | Maarten Welmers van Esri Nederland

In Rotterdam realiseert bouwconcern BAM de hoogste toren van de Benelux: Zalmhaventoren. Hoe maak je hiervoor nu goede afwegingen over zaken als bodemenergie, fundering, bestaande ondergrondse elementen en infrastructuur? Bij het project De Zalmhaven hebben de gemeente Rotterdam, BZK, Esri en BAM hiervoor de handen ineengeslagen. Data over de (on)diepe ondergrond, het gebouwontwerp, nutsvoorzieningen van verschillende betrokken partijen en de Basisregistratie Ondergrond (BRO) zijn bij elkaar gebracht en geïntegreerd in een Digital Twin. Zo ontstaat een goed integraal beeld van de impact van het gebouw op de omgeving. Voor deze Digital Twin zijn verschillende applicaties ontwikkeld, zoals 3D web scenes, en virtual en augmented reality applicaties voor Hololens en iPad waarmee ontwerpers en stakeholders in samenhang afwegingen kunnen maken.

Kijk deze uitzending terug

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.