Webinar Linked data om Basisregistraties in samenhang te bevragen (Dis Geo)

Biedt linked data toegevoegde waarde om de basisregistraties beter te benutten? Het DiS Geo team bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken wilde dat wel eens laten onderzoeken. In juli 2020 sloten medewerkers van Kadaster, Provincie Noord-Holland, Netage, IHW en Geonovum zichzelf daarom vijf dagen op om deze vraag in de praktijk te toetsen. Zij werden positief verrast door de goede ondersteuning die er inmiddels bestaat voor linked data. En ondanks dat geo-basisregistraties inhoudelijk steeds verder op elkaar worden afgestemd, is linked data onmisbaar om de geo-basisregistraties niet alleen te koppelen, maar ook in samenhang te kunnen gebruiken.

In een webinar in juli 2020 deelden zij hun bevindingen. Hieronder kan je het webinar per onderwerp nog bekijken.

Inleiding door opdrachtgever (Martijn Odijk, Ministerie van BZK)

External video URL

Introductie demonstrator  (Rob Wenneker, Kadaster)

Het ontwikkelen van een demonstrator om daarmee de kracht van Linked Data aan te tonen doe je niet voor niets en doe je niet alleen. In dit segment bespreken we wat we voor ogen hadden met de vijfdaagse innovatiesprint, welke zaken we daarmee willen bewijzen en in welk ecosysteem we dit hebben uitgevoerd.

External video URL

Wat kan je met Linked Data (Rob Wenneker, Kadaster)

Deze innovatiesprint richt zich voornamelijk op de techniek Linked Data. We nemen je mee in de basis concepten achter Linked Data en Knowledge Graphs. We duiden ook het verschil in gedachtegoed en techniek van linked data met systemen als SQL en REST.

External video URL

De samenhang van de gebruikte gegevensverzamelingen (Pano Maria, Skeemu/Kadaster)

Wanneer je met Linked Data aan de slag gaat heb je ook te maken met een set aan brondata. We vertellen je meer over de verschillende databronnen die gebruikt zijn in deze innovatiesprint, alsmede hoe ze aan elkaar gerelateerd zijn. We bespreken ook de uitdagingen die om de hoek komen kijken als je verschillende registraties / bronnen over elkaar heen gaat leggen.

External video URL

Use Case Rotterdam – relateren gegevens middels Ontodia (Bart van Leeuwen, Netage/Geonovum)

Voor onze eerste demonstratie zoomen we in op de use case ‘Brand in Rotterdam’  vanuit de ogen van een brandweerman en alarmcentralist. We laten zien hoe op object niveau verschillende bronnen bij elkaar gebracht kunnen worden om een snel en volledig overzicht te creëren zonder grote maatwerkoplossingen.

External video URL

Use Case Rotterdam – 3D demo (Arnout van Dael, CGI)

In een tweede inspirerende demonstratie richten we ons op een concrete toepassing bovenop het algemeen fundament van Linked Data. Hierbij tonen we aan dat een integratie tussen de 3D Basisvoorziening met een Linked Data Knowledge Graph kan leiden tot visueel herkenbare inzichten. We tonen de inzet van Linked Data in het proces van inzicht op object-niveau tot geo-analyses en grotere statistische analyses achteraf.

External video URL

Use Case Castricum (Koos Boersma, IHW)

Voor een tweede use case – geredeneerd vanuit de omgeving Castricum – kijken we vanuit de ogen van een medewerker van de Provincie naar het gebruik van Linked Data in zijn eigen proces. We zoomen in naar de wereld van GIS tooling tov. GeoSPARQL en kijken ook naar het combineren van (gesloten) provincie data uit de eigen systemen naar een globale Landelijke Voorziening.

External video URL

Toelichting op federatief bevragen van data (Rob Wenneker, Kadaster)

Ter aanvulling op de volgende demonstratie zoomen we nog één moment in op het systeem-overstijgend (federatief) bevragen van data voor een provincie medewerker en geven we nog een doorkijkje naar de integratie tussen Linked Data en GIS tooling.

External video URL

De belangrijkste ‘lessons learned’ (Linda van den Brink, Geonovum)

Tijdens een innovatieprint als deze zijn er een hoop zaken die we in korte tijd verkennen en testen. Wat ging er goed, wat vraagt er verder onderzoek en hoe ronden we de innovatiesprint af? De geleerde lessen vind je ook op Github.

External video URL

Vragenronde

Aan het einde van de webinar was er ruimte voor vragen uit het publiek. De samenvatting van deze vragen vind je hier: 

Q&A eindpresentatie innotaviesprint DiS Geo

 

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.