Unieke Objectidentificatie

Het project “Regie op Bouwgegevens” wil de informatievoorziening binnen de bouwsector verbeteren. Unieke Objectidentificatie Code (UOI) kan helpen om gegevens betrouwbaar te registreren, uitwisselen (delen) en koppelen aan andere gegevens. Zo kunnen gegevens over objecten in de gebouwde omgeving domein-overstijgend worden gedeeld.

Een eerste verkenning naar een UOI-code is uitgevoerd door Fibree, Kadaster en het Ministerie van BZK. In een verdiepend vervolgonderzoek heeft Geonovum de (on-) mogelijkheden verkend van het gebruik van een UOI-code om objecten in de gebouwde omgeving persistent uniek te kunnen identificeren. De focus lag daarbij op het beter afstemmen van het ontwerp van de UOI op bestaande standaarden, zoals NEN 3610, NEN 2660 en NTA 8035 en de manieren waarop deze omgaan met identificatie. Ook de ideeën ten aanzien van identificatie vanuit DiS Geo zijn hierin meegenomen (de samenhangende objectenregistratie, SOR).

External video URL
bekijk deze video op Youtube > https://youtu.be/vZcgUYGM-mU

Resultaten verkenning

De resultaten van de onderdelen van onze verkenning zijn hieronder beschikbaar.

Op 14 september 2021 zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd op de Open Geodag.   Download de presentatie

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.