URI-strategie

Iedere organisatie geeft objecten die zij beheert intern unieke codes. Als deze interne codes worden uitgewisseld is uniciteit niet meer gegarandeerd en moet er iets worden bedacht om de identifier binnen de nieuwe context uniek te maken. 

Het belang van identifiers is zeer groot in de geo-wereld om objecten uniek te kunnen identificeren en spraakverwarring te voorkomen. Er zijn meerdere typen identifiers mogelijk, zoals thematische of een object identifier. In een onderzoek uitgevoerd binnen het door Geonovum geÏnitieerde Platform Linked Data Nederland is gekeken of linked data principes hier uitkomst kunnen bieden.

Uniform Resource Identifiers voor geo-objecten

Uniform Resource Identifiers (URI's) zijn de gestandaardiseerde manier om op het internet dingen (pagina's met informatie, objecten, datasets) uniek te identificeren. Dit kan door middel van een Uniform Resource Name (URN) of met een Uniform Resource Locator (URL). Bij een URN krijgt een ding een unieke naam toebedeeld. Bij een URL krijgt een ding een adres waarmee het op internet kan worden gevonden (de ons welbekende website adressen).

Door URI's te gebruiken, kun je op een unieke manier naar een ding verwijzen en ze daardoor uniek onderscheiden. Het advies met de huidige stand van zaken is om stabiele http URI’s te gebruiken voor geo-objecten en datasets.

Binnen INSPIRE en NEN3610 is afgesproken om op elk object op basis van de bestaande interne identifier een URI te geven, waarmee binnen de INSPIRE en NEN3610 context het object uniek te identificeren én op te vragen is.

Op weg naar een URI-strategie

Voor een maximale interoperabiliteit is een breed gedragen nationale URI-strategie nodig, waarin is vastgesteld uit welke bouwstenen deze is opgebouwd. Daarom heeft Geonovum het initiatief genomen tot afstemming met de ministeries van Binnenlandse zaken en Infrastructuur en Milieu om te komen tot een nationale URI-strategie. In de pilot Linked open data is een concept nationale URI strategie ontwikkeld. Linda van den Brink en Hans Overbeek beschrijven deze in het artikel Aanzet tot een nationale URI-Strategie voor Linked Data van de Nederlandse overheid. Uiteindelijk zullen de Europese Commissie en de lidstaten gezamenlijk een URI-strategie moeten ontwikkelen, zodat het uitgeven van unieke URI’s centraal beheerd wordt.

Binnen INSPIRE en NEN3610 is ondertussen afgesproken om elk object op basis van de bestaande interne identifier een URI te geven, waarmee binnen de INSPIRE en NEN3610 context het object uniek te identificeren én op te vragen is. Zie voor meer informatie 'Linked data toegepast op NEN3610'.

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.