Informatiemodel Beheer openbare ruimte (IMBOR)

Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) dient als schakel tussen de BGT | IMGeo en producten voor het beheer van de openbare ruimte.

Beheerder:
CROW
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Status:
Geldig
Versie:
1.0

IMBOR is van belang zijn voor onder meer software voor het beheren van verhardingen, groen, verlichting, terreinmeubilair, kunstwerken, etc. en het maken van RAW-bestekken.