NL GOV Assurance profile for OAuth

Het OAuth 2.0-protocol raamwerk beschrijft hoe een broneigenaar toegang tot een beveiligde bron voor een clienttoepassing kan delegeren. Doel van het OAuth 2.0-protocol raamwerk is de basisbeveiliging te verhogen, meer interoperabiliteit te bieden en implementaties te structureren op een manier die met name van toepassing is bij, maar niet beperkt is tot, consumer-to-government implementaties in Nederland.