BGT berichtenverkeer versie 1.0

Deze standaard beschrijft de uitwisseling van BGT|IMGeo gegevens tussen bronhouder, SVB-BGT en LV-BGT.

Meer informatie over BGT berichtenverkeer versie 1.0

Dit document beschrijft de uitwisseling van berichten in het BGT berichtenverkeer. De StUF-Geo IMGeo berichten zelf zijn in detail beschreven in de berichtencatalogus. Op het BGT berichtenverkeer en de berichtencatalogus is de technische implementatie in de vorm van berichtenschema’s (XSD’s) en servicebeschrijvingen (WSDL’s) gebaseerd. De inhoud van de berichten wordt bepaald door de Gegevenscatalogus BGT en de Gegevenscatalogus IMGeo.

In de werkafspraak StUF-Geo IMGeo berichtschema 1.2 is vastgelegd dat vooralsnog alleen het vooraankondingsverzoek met StUF-Geo IMGeo versie 1.2 wordt uitgewisseld. Alle andere berichten worden uitgewisseld met StUF-Geo IMGeo versie 1.1.1.

Technische documentatie

Werkafspraak bij deze standaard