Gecertificeerde software

Wat betekent een certificaat?

Om te kunnen toetsen of een softwarepakket de standaarden correct toepast en verwerkt, zijn er certificeringstoetsen ontwikkeld. Een certificaat geeft bronhouders meer zekerheid over de juiste werking van de software, en helpt om technische risico’s zoals implementatiefouten, interpretatieverschillen en onduidelijkheden te reduceren. Op deze pagina vind je een overzicht van gecertificeerde software. Leveranciers vinden informatie over certificering op de pagina BGT Software certificeren.

Zie welke leveranciers zijn gecertificeerd

Certificaten BGT bronhouderssoftware

Certificering van BGT-applicaties voor bronhouders toont aan dat bronhouder software de functionaliteit bezit om BGT-informatie op de juiste manier uit te wisselen met de BGT-keten. Dit geeft bronhouders meer zekerheid over de juiste werking van de software, en helpt om technische risico’s zoals implementatiefouten, interpretatieverschillen en onduidelijkheden te reduceren.

Resultaten

Een certificaat geeft aan dat de uitwisseling tussen applicatie en BGT-keten voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Een certificaat zegt niets over de gebruiksvriendelijkheid en andere functionaliteit van het pakket.

LeverancierApplicatieVersieBASIS 
 
UITGEBREID
 
AUTOMATISCH
 
Ondersteunt
planinformatie
Ondersteunt
machtigingen
Esri NederlandGeoBGT2.1vinkjevinkje vinkje

 Versie 3.1

 
GeoBorg/HawarITChaloIS – Bgtlink3.1vinkjevinkjevinkje

 Versie 3.2

vinkje

 Versie 3.2

vinkje

 Versie 3.3

GISkitIMGeo DataManager i.c.m. Basiskaart1.0/1.3vinkjevinkjevinkje

Versie 1.0.7107

 vinkje

  Versie 1.0.7107

CADACNedBGT4.0vinkjevinkjevinkje

 Versie 4.0 t/m 4.5

vinkje

Versie 4.3 t/m 4.5

vinkje

 Versie 4.4 t/m  4.5

CADACCatalog1vinkjevinkjevinkje

 

vinkje

 

 

  

Swecodg DIALOG BGT7.2vinkjevinkjevinkje

 Versie 7.5

vinkje

 Versie 7.5

vinkje

  Versie 7.8

The People GroupC-SAM beheer BGT1.2vinkjevinkjevinkje

 Versie 2.0

vinkje

 Versie 3.0

vinkje

 Versie 3.5

VicreaNeuron Stelsel Registratie8.2vinkjevinkjevinkje

 Versie 17.1

vinkje

 Versie 18.1

vinkje

 Versie 20.4

        

Certificaten Geo BAG

Software met dit certificaat is getoetst op conformiteit met de StUF-Geo BAG berichtenstandaard voor het Geo-BAG berichtenverkeer. De logistieke koppeling en aspecten als bruikbaarheid en interne kwaliteit van Geo- en BAG-applicaties zijn geen onderdeel van de certificering.

Resultaten Geo-applicaties

Een certificaat geeft aan dat de uitwisseling tussen applicaties voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Een certificaat zegt niets over de gebruiksvriendelijkheid en andere functionaliteit van het pakket.

LeverancierApplicatieVersie
GeoBORG/HawarITChaloIS – Bgtlink3.2
GISkitGeoBAG1.0
NedGraphicsNedBGT4.3
Swecodg DIALOG BGT7.6
The People GroupC-SAM beheer BGT3.0
VicreaNeuron Stelsel Registratie-BGT17.2

Resultaten BAG-applicaties

Een certificaat geeft aan dat de uitwisseling tussen applicaties voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Een certificaat zegt niets over de gebruiksvriendelijkheid en andere functionaliteit van het pakket.

LeverancierApplicatieVersie
CentricKey2BAG4.6.1
GeoBORG/HawarITGeoBORG BAG2.1
GISkitGeoBAG1.0
GouwITGouwBAG7.7.1
PinkRoccadeiObjecten4.6.0
ProcessFiveVertex 
Tog NederlandVrisBGT6.5
VicreaNeuron Stelsel Registratie - BAG17.2

Certificaten Geo BOR

De toets die de hieronder vermeldde software heeft doorlopen, controleert de conformiteit van de Geo- en BOR applicaties met de StUF-Geo IMGeo berichtenstandaard voor het Geo-BOR berichtenverkeer. Optionele uitbreidingen via het mechanisme StUF:aanvullendeElementen, de logistieke koppeling en aspecten als bruikbaarheid en interne kwaliteit van Geo- en BOR-applicaties zijn geen onderdeel van deze certificering.

Resultaten Geo-applicaties

Een certificaat geeft aan dat de uitwisseling tussen applicaties voldoet aan de in de standaarden gestelde eisen. Een certificaat zegt niets over de gebruiksvriendelijkheid en andere functionaliteit van het pakket.

LeverancierGecertificeerde applicatie/versieOndersteunt IMBOR aanvullendeElementen*
EsriGeoBGT 3.0 
GISkitGISkit BasisKaart 1.6 i.c.m. GISkit IMGeo DataManager 1.0 
GeoBorg/HawarITChaloIS BGT Link versie: 3.1 (Geo-applicatie) 
NedGraphicsNedBGT versie 4.0 t/m 4.2(Geo-applicatie) 
Swecodg DIALOG BGT versie 7.4 
The People GroupC-SAM BGT Beheer versie 1.2.1 
VicreaNeuron Registratie, versie 8.1 (Geo-applicatie)vinkje

Versie 21.1

   

*Ondersteunt aanvullendeElementen conform de praktijkrichtlijn Uitwisseling IMBOR-classificaties in Geo-BOR berichtenverkeer

BOR-applicaties

Bij de lancering van de BOR-certificering werd software nog niet getoetst op ondersteuning cirkelbogen, kruinlijngeometrie en multi-punt/vlak. In de nieuwe certificering worden deze onderdelen wel meegenomen. BOR-leveranciers wiens eerste versie van de software niet op deze onderdelen is getoetst, kunnen met een aanvullende certificering alsnog voor deze onderdelen een certificaat behalen.

Een BOR-applicatie wordt gecertificeerd met een beperkte testset van 10 objecttypen. BOR-applicaties bestaan uit specifieke beheermodules voor bijvoorbeeld water, groen of wegen en ondersteunen om die reden niet alle IMGeo-objecten. Een leverancier kiest zelf de objecttypen en classificaties voor de toets; deze zijn vermeld op het toetsformulier.

LeverancierGecertificeerde applicatie/versieOndersteunt cirkelbogenOndersteunt multi-punt/-vlakOndersteunt kruinlijngeometrieOndersteunt IMBOR aanvullendeElementen*
Antea GroupGBI World 6.0vinkjevinkjevinkje 
Data Control Transponder Technology / SpeelplanABS 1.45.6vinkje vinkje 
DataquintGeoVisia 6.3.6vinkjevinkjevinkje 
gisib B.V.gisib 2.3vinkjevinkjevinkje 
Greenpoint AdviesGreenpoint versie 25 (BOR-applicatie)vinkjevinkjevinkje 
Groenestein BeheersoftwareGB Beheer versie 8.3 en versie 9.0vinkjevinkjevinkje 
iAssetiAsset 3.20vinkjealleen inlezenvinkje 
RiodeskKikker versie 5.3nvinkjevinkjevinkje 
SwecoObsurv versie 2.0vinkjevinkjevinkje 
      

*Ondersteunt aanvullendeElementen conform de praktijkrichtlijn Uitwisseling IMBOR-classificaties in Geo-BOR berichtenverkeer.

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.