Gecertificeerde software

Wat betekent een certificaat?

Om te kunnen toetsen of een softwarepakket de standaarden correct toepast en verwerkt, zijn er certificeringstoetsen ontwikkeld. Een certificaat geeft bronhouders meer zekerheid over de juiste werking van de software, en helpt om technische risico’s zoals implementatiefouten, interpretatieverschillen en onduidelijkheden te reduceren. Op deze pagina vind je een overzicht van gecertificeerde software. Leveranciers vinden informatie over certificering op de pagina BGT Software certificeren.

Zie welke leveranciers zijn gecertificeerd

Certificaten BGT bronhouderssoftware

Certificering van BGT-applicaties voor bronhouders toont aan dat bronhouder software de functionaliteit bezit om BGT-informatie op de juiste manier uit te wisselen met de BGT-keten. Dit geeft bronhouders meer zekerheid over de juiste werking van de software, en helpt om technische risico’s zoals implementatiefouten, interpretatieverschillen en onduidelijkheden te reduceren.

Resultaten

Een certificaat geeft aan dat de uitwisseling tussen applicatie en BGT-keten voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Een certificaat zegt niets over de gebruiksvriendelijkheid en andere functionaliteit van het pakket.

Leverancier Applicatie Versie BASIS
 
UITGEBREID
 
AUTOMATISCH
 
Ondersteunt
planinformatie
Crotec C-SAM beheer BGT 1.2 vinkje vinkje vinkje Versie 2.0 vinkje Versie 3.0
Esri Nederland GeoBGT 2.1 vinkje vinkje   vinkje Versie 3.1
GeoBorg/HawarIT ChaloIS – Bgtlink 3.1 vinkje vinkje vinkje Versie 3.2 vinkje Versie 3.2
GISkit IMGeo DataManager i.c.m. Basiskaart 1.0/1.3 vinkje vinkje    
NedGraphics NedBGT 4.0 vinkje vinkje vinkje Versie 4.0 t/m 4.2 vinkjeVersie 4.3
Sweco dg DIALOG BGT 7.2 vinkje vinkje vinkje Versie 7.5 vinkje Versie 7.5
Vicrea Neuron Stelsel Registratie 8.2 vinkje vinkje vinkje Versie 17.1 vinkje Versie 18.1
             

Certificaten Geo BAG

Software met dit certificaat is getoetst op conformiteit met de StUF-Geo BAG berichtenstandaard voor het Geo-BAG berichtenverkeer. De logistieke koppeling en aspecten als bruikbaarheid en interne kwaliteit van Geo- en BAG-applicaties zijn geen onderdeel van de certificering.

Resultaten Geo-applicaties

Een certificaat geeft aan dat de uitwisseling tussen applicaties voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Een certificaat zegt niets over de gebruiksvriendelijkheid en andere functionaliteit van het pakket.

Leverancier Applicatie Versie
Crotec C-SAM beheer BGT 3.0
GeoBORG/HawarIT ChaloIS – Bgtlink 3.2
NedGraphics NedBGT 4.3
Sweco dg DIALOG BGT 7.6
Vicrea Neuron Stelsel Registratie-BGT 17.2

Resultaten BAG-applicaties

Een certificaat geeft aan dat de uitwisseling tussen applicaties voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Een certificaat zegt niets over de gebruiksvriendelijkheid en andere functionaliteit van het pakket.

Leverancier Applicatie Versie
Centric Key2BAG 4.6.1
GeoBORG/HawarIT GeoBORG BAG 2.1
GouwIT GouwBAG 7.7.1
PinkRoccade iObjecten 4.6.0
ProcessFive Vertex  
Tog Nederland VrisBGT 6.5
Vicrea Neuron Stelsel Registratie - BAG 17.2

Certificaten Geo BOR

De toets die de hieronder vermeldde software heeft doorlopen, controleert de conformiteit van de Geo- en BOR applicaties met de StUF-Geo IMGeo berichtenstandaard voor het Geo-BOR berichtenverkeer. Optionele uitbreidingen via het mechanisme StUF:aanvullendeElementen, de logistieke koppeling en aspecten als bruikbaarheid en interne kwaliteit van Geo- en BOR-applicaties zijn geen onderdeel van deze certificering.

Resultaten Geo-applicaties

Een certificaat geeft aan dat de uitwisseling tussen applicaties voldoet aan de in de standaarden gestelde eisen. Een certificaat zegt niets over de gebruiksvriendelijkheid en andere functionaliteit van het pakket.

Leverancier Gecertificeerde applicatie/versie
Crotec C-SAM BGT Beheer versie 1.2.1
Esri GeoBGT 3.0
GISkit GISkit BasisKaart 1.6 i.c.m. GISkit IMGeo DataManager 1.0
GeoBorg/HawarIT ChaloIS BGT Link versie: 3.1 (Geo-applicatie)
NedGraphics NedBGT versie 4.0 t/m 4.2(Geo-applicatie)
Sweco dg DIALOG BGT versie 7.4
Vicrea Neuron Registratie, versie 8.1 (Geo-applicatie)
   

BOR-applicaties

Bij de lancering van de BOR-certificering werd software nog niet getoetst op ondersteuning cirkelbogen, kruinlijngeometrie en multi-punt/vlak. In de nieuwe certificering worden deze onderdelen wel meegenomen. BOR-leveranciers wiens eerste versie van de software niet op deze onderdelen is getoetst, kunnen met een aanvullende certificering alsnog voor deze onderdelen een certificaat behalen.

Een BOR-applicatie wordt gecertificeerd met een beperkte testset van 10 objecttypen. BOR-applicaties bestaan uit specifieke beheermodules voor bijvoorbeeld water, groen of wegen en ondersteunen om die reden niet alle IMGeo-objecten. Een leverancier kiest zelf de objecttypen en classificaties voor de toets; deze zijn vermeld op het toetsformulier.

Leverancier Gecertificeerde applicatie/versie Ondersteunt cirkelbogen Ondersteunt multi-punt/-vlak Ondersteunt kruinlijngeometrie
Antea GBI Desktop 6.3.6 vinkje vinkje vinkje
Dataquint GeoVisia 6.3.6 vinkje vinkje vinkje
gisib B.V. gisib 2.3 vinkje vinkje vinkje
Greenpoint Advies Greenpoint versie 25 (BOR-applicatie) vinkje vinkje vinkje
Groenestein Beheersoftware GB Beheer versie 8.3 en versie 9.0 vinkje vinkje vinkje
iAsset iAsset 3.20 vinkje alleen inlezen vinkje
Riodesk Kikker versie 5.3n vinkje vinkje vinkje
Sweco Obsurv versie 2.0 vinkje vinkje vinkje