Gegevenscatalogus BGT 1.2

In de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) zijn fysieke objecten als gebouwen en wegen beschreven binnen een schaalbereik van schaal 1:500 tot 1:5.000.
De BGT gegevenscatalogus beschrijft hoe je de verplichte onderdelen van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) inmeet en registreert. Door deze afspraken toe te passen, ontstaat een eenduidige registratie die je ook goed kunt vertalen naar een digitale kaart.

Meer informatie over Gegevenscatalogus BGT 1.2

Vanaf de publicatie op 1 juli 2020 zijn de BGT inwinregels van kracht voor de bijhouding van de BGT. Voor de bestaande inhoud van de BGT geldt een overgangsperiode tot 1 maart 2022.

Belangrijkste wijzigingen in versie 1.2 ten opzichte van de voorgaande versie zijn:

  1. het verduidelijken en aanscherpen van de afbakeningsregels, zodat de BGT uniformer voor afnemers, en makkelijker maakbaar voor bronhouders wordt.
  2. het uitbreiden met ontbrekende gegevens, zodat sectoren beter kunnen aansluiten op IMGeo.

Zie voor meer informatie de Release notes

Werkafspraken bij deze versie

(te) grote BGT objecten | De werkafspraak (te) grote BGT objecten geeft richtlijnen om ervoor te zorgen dat de verschillende bronhouders grote bestanden op een vergelijkbare manier opknippen.