Gegevenscatalogus IMGeo 2.2

De IMGeo gegevenscatalogus beschrijft de afspraken over beheer- en plustopografie, inclusief 3D geo-informatie van het optionele deel van het informatiemodel Geografie (IMGeo). Het informatiemodel IMGeo is een uitbreiding in diepte en breedte op de verplichte Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Een wegdeel is in de BGT bijvoorbeeld omschreven als Wegdeel: rijbaan, gesloten verharding. Met IMGeo kan deze beschrijving verder wordt gespecificeerd naar Wegdeel: rijbaan, gesloten verharding, asfaltbeton. Deze uitgebreide objectbeschrijving is vervolgens met verschillende applicaties uit te wisselen.

Meer informatie over Gegevenscatalogus IMGeo 2.2

De beheerders van de openbare ruimte, landelijk gebied, rijkswegen, etc. hebben meer gedetailleerde objecttypen nodig dan de BGT biedt. IMGeo sluit aan op gangbare onderverdelingen in beheersystemen. Een verdieping is bijvoorbeeld: de BGT kent voor begroeid terreindeel het fysiek voorkomen ‘groenvoorziening’: in IMGeo is dit nader geclassificeerd tot onder andere bosplantsoen, gras, en beplanting. Een uitbreiding is bijvoorbeeld: de uitbreiding van de populatie van kunstwerkdeel met o.a. keermuur, overkluizing, duiker, en faunavoorziening.

Over versie 2.2

Vanaf de publicatie op 1 juli 2020 zijn de BGT inwinregels van kracht voor de bijhouding van de BGT. Voor de bestaande inhoud van de BGT geldt een overgangsperiode tot 1 maart 2022.

Belangrijkste wijzigingen in versie 1.2 ten opzichte van de voorgaande versie zijn:

  1. het verduidelijken en aanscherpen van de afbakeningsregels, zodat de BGT uniformer voor afnemers, en makkelijker maakbaar voor bronhouders wordt.
  2. het uitbreiden met ontbrekende gegevens, zodat sectoren beter kunnen aansluiten op IMGeo.

Zie voor meer informatie de Release notes

Gerelateerde werkafspraken