Geo-BAG berichtenverkeer 1.1

Deze standaard beschrijft de uitwisseling van BGT|IMGeo gegevens tussen een Geo en BAG-afdeling in een organisatie (gemeente).

Meer informatie over Geo-BAG berichtenverkeer 1.1

Eind juli 2019 is versie 1.1 van het Geo-BAG berichtenverkeer verschenen. Deze versie vervangt versie 1.0.2. Vanaf de eerste helft van 2020 komt deze standaard  beschikbaar in de software van leveranciers.

Bekijk Geo-BAG berichtenverkeer versie 1.1

Implementatie documentatie versie 1.1

Praktijkrichtlijn n:m berichtenverkeer

Als binnen het Geo-BAG berichtenverkeer sprake is van een of meer Geo-applicaties die berichten uitwisselen met meerdere BAG applicaties, gelden er aanvullende afspraken op het berichtenverkeer. In deze praktijkrichtlijn zijn die afspraken vastgelegd.

Naar de praktijkrichtlijn


Vorige versie

De vorige versie van Geo-BAG berichtenverkeer is versie 1.0.2

Bekijk versie 1.0.2

Eind 2019 wordt vastgesteld tot hoe lang je versie 1.0.2 nog kunt toepassen.

Implementatie documentatie versie 1.0.2

Op dit document is de technische implementatie in de vorm van berichtenschema’s (XSD’s) en servicebeschrijvingen (WSDL’s) gebaseerd (zie bijagen). De inhoud van de berichten wordt bepaald door de BAG berichtencatalogus en RSGB, en is in technische zin gebaseerd op StUF-BG.