Handreiking Samenhang in bijhouding NWB en BGT

Deze handreiking beschrijft hoe je het Nationaal Wegen Bestand (NWB) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) in samenhang kunt bijhouden. Op basis van sessies met het werkveld is een mapping gemaakt van de gegevens in beide registraties. Ook zijn de gebeurtenissen in beeld gebracht die leiden tot een wijziging van de registraties.

Meer informatie over Handreiking Samenhang in bijhouding NWB en BGT

Zowel de wettelijk verplichte Basisregistratie Grootschalige Topografie als het Nationaal Wegenbestand bevat gegevens over wegen. De BGT bevat topografische gegevens, het NWB bevat het wegennetwerk (hoe kom ik van A naar B?). Door deze twee registraties in samenhang bij te houden, verbetert de kwaliteit en actualiteit van de data in beide registraties. En belangrijker nog: gebruikers van beide registraties kunnen de registraties in samenhang gebruiken.

Deze handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met het werkveld en in opdracht van het Programma Samenwerking Nationaal Wegen Bestand (zie https://nwb.pleio.nl).