Mapping: IMGeo en NEN 2767-4 Conditiemeting infrastructuur

Om op een gestructureerde, overzichtelijke en efficiƫnte manier de vergelijking tussen begrippen uit NEN 2767-4 en IMGeo uit te voeren, is een spreadsheet opgesteld in Excel.

Meer informatie over Mapping: IMGeo en NEN 2767-4 Conditiemeting infrastructuur

De vergelijking heeft plaatsgevonden door de begrippen te relateren middels de volgende vastgestelde verbindingstypes:

  • Subclass/superclass (= specialisatie / generalisatie), zoals bijvoorbeeld een loofbos een subclass is van bosgebieden;
  • Alternatief hiervoor: narrower/broader. Dit is minder streng dan subclass/superclass. Narrower terms hebben niet perse precies dezelfde eigenschappen (een subclass wel: deze erft alle eigenschappen van zijn superclass). Narrower/broader houdt in dat de definities nauwer of breder zijn. Bijvoorbeeld een luifel is narrower dan opstal;
  • equivalent class (= dezelfde klasse, alleen toepassen als beide klassen exact dezelfde leden hebben);
  • part of (compositie; iets is onderdeel van iets anders bv Pijler partOf Overbrugging).