Objectenhandboek BGT|IMGeo

Het objectenhandboek geeft inzicht in de manier waarop topografische objecten zijn gemodelleerd in de BGT en het IMGeo.

Meer informatie over Objectenhandboek BGT|IMGeo

Het objectenhandboek is een hulpmiddel in het gebruik en visueel maken van onderdelen van het informatiemodel. Het objectenhandboek geeft inzicht in de manier waarop topografische objecten zijn gemodelleerd in de BGT en het IMGeo. Dit gebeurt aan de hand van fotovoorbeelden waarop de begrenzing van objecten en de objecten zelf zijn weergegeven. Dit is zowel van belang bij de inwinning als bij het gebruik van de datasets.