Visualisatie Symbolenset BGT|IMGeo versie 2.0

Voor de diverse objecten die voorkomen in IMGeo is een symbolenset ontwikkeld.


Meer informatie over Visualisatie Symbolenset BGT|IMGeo versie 2.0

De symbolen die worden gebruikt in IMGeo kunt u vrij gebruiken. De symbolen zijn beschikbaar in .png en .svg formaat. Je kunt deze symbolen downloaden of ernaar verwijzen door de link ernaar op te nemen.