Werkafspraken en praktijkrichtlijnen BGT|IMGeo

Bij onduidelijkheden, tegenstrijdigheden of fouten in de BGT|IMGeo Standaarden kan het werkveld ons vragen hoe je de standaard nu moet gebruiken totdat een officiële wijziging de onduidelijkheid recht zet. Deze tussentijdse adviezen over het gebruik van de BGT|IMGeo heten werkafspraken. Ook is soms nadere toelichting nodig op de implementatie van standaarden. In dat geval geven we een praktijkrichtlijn uit.
Meldingen van onduidelijkheden in de standaarden, kan je indienen bij de helpdesk.

Welke praktijkrichtlijnen zijn er?

Praktijkrichtlijn n:m berichtenverkeer tussen Geo en BAG applicaties

Welke werkafspraken zijn er?

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.