DiS Geo: Architectuurbeschrijving Voorzieningen Samenhangende Objectenregistratie

Deze "Architectuurbeschrijving voorzieningen" van de Samenhangende Objectenregistratie is een beschrijving van de afbakening, ICT-inrichtingsprincipes, componenten en verbindingen van de voorzieningen van een samenhangende objectenregistratie..

Meer informatie over DiS Geo: Architectuurbeschrijving Voorzieningen Samenhangende Objectenregistratie

Een samenhangende objectenregistratie is een uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid die zich voor gebruikers als één registratie gedraagt. Daaronder verstaan we objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en bomen, terreindelen, aangevuld met enkele (administratieve) objecten als woonplaatsen, gemeentegrenzen en openbare ruimten. De samenhangende objectenregistratie gedraagt zich als een geheel waar bronhouders gegevens ‘in stoppen’ en afnemers gegevens ‘uit halen’.

Dit document is de Architectuurbeschrijving Voorzieningen van de Samenhangende Objectenregistratie. Het beschrijft de afbakening, de inrichtingsprincipes en de conceptuele of functionele inrichting (de functionele onderdelen en samenhang) van de ICT-componenten voor de Samenhangende Objectenregistratie. Met andere woorden, de Architectuurbeschrijving Voorzieningen beschrijft de Objectenregistratie op de Applicatielaag, laag 4 in het NORA-vijflaagsmodel

De scope van de architectuur omvat de gemeenschappelijke voorzieningen voor het registreren, bewaren en ontsluiten van de objectgegevens in de objectenregistratie. Voorzieningen die bronhouders gebruiken voor het inwinnen van objectgegevens (zoals voor beeldmateriaal) vallen buiten de scope. Ook de voorzieningen van afnemers voor het gebruiken van de gegevens en voor het, indien nodig, lokaal opslaan van kopieën van de gegevens vallen buiten de scope.