DiS Geo : Eisen aan model samenhangende objectenregistratie

Dit document beschrijft het conceptueel model voor een samenhangende objectenregistratie (SOR). De SOR is een basisregistratie waarin de basisregistratie adressen en gebouwen, de basisregistratie grootschalige topografie, de basisregistratie topografie en delen van de basisregistratie waarde onroerende zaken en delen van enkele andere registraties kunnen opgaan.

Meer informatie over DiS Geo : Eisen aan model samenhangende objectenregistratie

Het conceptueel model voor de SOR beschrijft de inhoud van de samenhangende objectenregistratie zoals deze op een termijn van enkele jaren zou moeten ontstaan. In dit document worden geen uitspraken gedaan over de wijze waarop een eventuele transitie van de bestaande registraties naar een samenhangende objectenregistratie zou kunnen worden vormgegeven. Deze is namelijk afhankelijk van de besluitvorming over de SOR en hangt bovendien samen met een eveneens benodigde transitie van de ICT-architectuur. In dat licht zijn in dit conceptueel model nu dan ook nog geen beschrijvingen opgenomen van tijdelijke objecttypen, eigenschappen of waarden die het mogelijk maken om een eventuele transitie naar de SOR op een soepele wijze te laten verlopen. Ook is het mogelijk dat in de praktijk voor een stapsgewijze transitie vanuit de huidige praktijk gekozen wordt. Om de belangrijkste verschillen met de bestaande situatie te kunnen duiden is als hulpmiddel wel een transponering opgenomen.