Webrichtlijnen en geo 2.0 bèta

Het publiceren van geo-informatie op een overheidswebsite en tegelijkertijd voldoen aan de Webrichtlijnen is zeker mogelijk. De principes, vuistregels en tips in deze handreiking helpen je om dit in de praktijk te brengen.

Meer informatie over Webrichtlijnen en geo 2.0 bèta

Aan de hand van de tips en vuistregels in dit document kan je geo-informatie publiceren op je website en tegelijkertijd voldoen aan de Webrichtlijnen. De handreiking laat zien dat geo-informatie en webrichtlijnen wel degelijk samen kunnen gaan.

Codevoorbeelden

Begin 2015 is de handreiking geüpdatet met onder andere praktijk en codevoorbeelden. Deze vind je in de handreiking en op de Github pagina van Geonovum.

Zie ook

  • informatie over de WCAG standaard (de algemene webrichtlijnen) op de website van Drempelvrij
  • Voor geo en webrichtlijnen zijn drie infographics gemaakt die het rapport samenvatten

principes en uitgangspunten webrichtlijnen geo   webrichtlijnen en geo: feiten en fabels

webrichtlijnen en geo beslisboom