Informatiemodel Externe Veiligheid

Het Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV) bevat afspraken over de digitale structuur waarin overheden gegevens vastleggen over de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Al deze gegevens komen bij elkaar in het Register Externe Veiligheidsrisico's van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op kaarten is vervolgens te zien waar externe veiligheidsrisico’s van toepassing zijn.

Register en standaard Externe Veiligheid

De overheid vindt transparantie belangrijk. Daarom maken we kaarten met informatie over de externe veiligheidsrisico’s in Nederland. Om te garanderen dat de informatie betrouwbaar en actueel is, wordt deze op één plek verzameld. Alle overheden werken daaraan mee door hun data geautomatiseerd aan te leveren. De informatie uit het Register Externe Veiligheidsrisico's is te bekijken via een kaart op de Atlas Leefomgeving. Burgers en bedrijven kunnen zo een beeld krijgen van de risico's in hun leefomgeving. Het register is ook van belang voor het bevoegd gezag. Met het register kunnen verschillende overheden informatie gemakkelijk delen. De overheid gebruikt de informatie in de besluitvorming over omgevingsvergunningen en omgevingsplannen.

Om de lokale informatie over externe veiligheidsrisico’s  aan te leveren bij het register, gebruiken de overheden een standaard: het Informatiemodel Externe Veiligheid. Dit informatiemodel beschrijft welke gegevens op welke manier moeten worden vastgelegd en uitgewisseld. Het IMEV bestaat uit ruim 45 submodellen verdeeld over 12 verschillende soorten activiteiten. 

Geonovum biedt ondersteuning op twee versies van het informatiemodel: versie 1.3 van december 2022 en de eind oktober 2023 vastgestelde versie 2.0

Bekijk Informatiemodel Externe Veiligheid versie 2.0

Wetgeving

Het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV) is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontwikkeld. Het beheer van het register valt onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Dat staat in artikel 11.8 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Het bevoegd gezag dat verantwoordelijk is voor de gegevensverzameling, levert de gegevens bij het register aan (artikel 10.27 Omgevingsbesluit) conform het IMEV.

Beheer

Geonovum beheert sinds 2021 het IMEV. Geonovum adviseert het ministerie over de implementatie en wijzigingen van de standaarden, mede gevoed door signalen uit de praktijk. Voor het doorvoeren van wijzigingen werken wij aan de hand van een wijzigingsprotocol.

Het Register Externe Veiligheidsrisico’s wordt beheerd door Rijkswaterstaat. Meer informatie over het REV lees je op de website van het Register Externe Veiligheidsrisico’s of stel een vraag aan de REV helpdesk .

Implementatie ondersteuning

Het Besluit kwaliteit leefomgeving bepaalt welke gegevens bestuursorganen verzamelen. Het bevoegd gezag is de “bronhouder” en moet zorgen dat de gegevens aan het REV worden geleverd. Voor eenduidige verwerking van de gegevens in het register, is het van belang dat bronhouders de gegevens conform het Informatiemodel opstellen en ontsluiten via een Application programming interface (API). 

Op de website van het Register Externe Veiligheidsrisico’s vinden bronhouders de stappen die nodig zijn om aan te sluiten op het REV en die ervoor zorgen dat de data goed in het REV terecht komen. Voor vragen over het register en het informatiemodel kan je gebruik maken van het webformulier van de REV-helpdesk

Leveranciers

Voor de implementatie van het Informatiemodel Externe Veiligheid in zaaksystemen en de en koppeling (via een API) tussen het zaaksysteem  en het Register Externe Veiligheidsrisico's, organiseert Geonovum samen met het ministerie van Infrastructuur en Water en Rijkswaterstaat overleggen met de softwareleveranciers. Aanmelden voor deze overleggen is mogelijk via imev@geonovum.nl.

Voor het informatiemodel werkt Geonovum aan implementatiebestanden en voorbeeldbestanden. Deze komen beschikbaar in het Technisch register van Geonovum.  

Vragen en meldingen

Heb je een vraag een van de submodellen van het Informatiemodel? Stuur ons dan een bericht via de IMEV helpdesk of bekijk de Veelgestelde vragen.

Op een meldingen pagina houden we een actueel overzicht bij met wijzigingsverzoeken die wij hebben ontvangen. Door bij Standaard het IMEV te selecteren, zie je alleen de meldingen voor deze standaard. Wil je zelf een fout of wens voor verbetering doorgeven? Stuur dan een bericht aan onze helpdesk. Vermeld daarbij in welke situatie het probleem zich voordoet, zodat wij het kunnen reproduceren. Heb je zelf een voorstel voor een oplossing, dan kijken wij daar graag naar.

Alle ingediende verbetersuggesties en gemelde fouten worden gewogen en tijdens het wijzigingsproces van de standaarden doorgevoerd. Alle doorgevoerde wijzigingen worden bij het verschijnen van een nieuwe versie beschreven en verantwoord.

Nieuwsbrief

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en Geonovum geven gezamenlijk de nieuwsbrief Register Externe Veiligheidsrisico's uit.

Meld je aan voor de nieuwsbrief