Informatiemodel Externe Veiligheid

Het Informatiemodel Externe Veiligheidsrisico's (IMEV) bevat afspraken over de digitale structuur waarin overheden gegevens vastleggen over de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Al deze gegevens komen bij elkaar in het Register Externe Veiligheidsrisico's van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op kaarten is vervolgens te zien waar externe veiligheidsrisico’s van toepassing zijn.

Register en standaard Externe Veiligheid

De overheid vindt transparantie belangrijk. Daarom maken we kaarten met informatie over de externe veiligheidsrisico’s in Nederland. Om te garanderen dat de informatie betrouwbaar en actueel is, wordt deze op één plek verzameld. Alle overheden werken daaraan mee door hun data geautomatiseerd aan te leveren. Het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV) stelt de informatie beschikbaar, zodat iedereen over dezelfde actuele informatie kan beschikken. Om de lokale informatie over externe veiligheidsrisico’s  aan te leveren bij het register, gebruiken de overheden een standaard: het Informatiemodel Externe Veiligheid. Dit informatiemodel beschrijft welke gegevens op welke manier moeten worden vastgelegd en uitgewisseld. Het IMEV uit 45 submodellen verdeeld over 12 verschillende soorten activiteiten. 

Het IMEV is ontwikkeld door Antea Group. Voor de borging op de lange termijn heeft het ministerie van Infrastructuur en Water Geonovum gevraagd het beheer van de informatiemodellen van IMEV uit te voeren. Het Register Externe Veiligheidsrisico's wordt beheerd door Rijkswaterstaat in samenwerking met Geodan.  

Bekijk het Informatiemodel Externe Veiligheid

Wetgeving

Het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV) wordt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gebouwd. Onder de Omgevingswet is in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving opgenomen dat er een Register Externe Veiligheidsrisico's (REV) moet komen. De bouw van het REV doet het ministerie samen met gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. De informatie over de leefomgeving komt immers van de lokale overheden. Zij gaan over de ruimtelijk inrichting en zij verlenen de vergunningen.

Deugdelijke informatie over de leefomgeving is cruciaal voor uitvoering van de zorgplicht in de Omgevingswet. Vanaf 2022 voorziet het REV in de informatiebehoefte voor burgers en bedrijven vanuit het rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen. Meer informatie over het REV lees je op de website van het Register Externe Veiligheidsrisico's.

Implementatie ondersteuning

Het Besluit kwaliteit leefomgeving bepaalt welke gegevens bestuursorganen verzamelen. Het bevoegd gezag is de “bronhouder” en moet zorgen dat de gegevens aan het REV worden geleverd. Voor eenduidige verwerking van de gegevens in het register, is het van belang dat bronhouders de gegevens conform het Informatiemodel opstellen en ontsluiten via een Application programming interface (API). 

Op de website van het Register Externe Veiligheidsrisicos vinden bronhouders de stappen die nodig zijn om aan te sluiten op het REV en die ervoor zorgen dat de data goed in het REV terecht komen. Voor vragen over het register en het informatiemodel kan je terecht bij Rijkswaterstaat

Leveranciers

Voor de implementatie van het Informatiemodel Externe Veiligheidsrisicos in zaaksystemen en de en koppeling (via een API) tussen het zaaksysteem  en het Register Externe Veiligheidsrisico's, organiseert Geonovum samen met het ministerie van Infrastructuur en Water en Rijkswaterstaat overleggen met de softwareleveranciers. Aanmelden voor deze overleggen is mogelijk via rev@rws.nl.

Voor het informatiemodel werkt Geonovum aan implementatiebestanden en voorbeeldbestanden. Deze komen beschikbaar in het Technisch register van Geonovum 

Vragen en meldingen

Heb je een vraag een van de submodellen van het Informatiemodel? Stuur ons dan een bericht via de IMEV helpdesk of bekijk de Veelgestelde vragen. Je kunt hier ook een gevonden fout of een wens voor verbetering aan ons melden. Vermeld daarbij in welke situatie het probleem zich voordoet, zodat wij het kunnen reproduceren. Heb je zelf een voorstel voor een oplossing, dan kijken wij daar graag naar. Wij streven altijd naar een informatiemodel dat zo goed mogelijk aansluit bij de praktijk.

Alle ingediende verbetersuggesties en gemelde fouten worden gewogen en tijdens het wijzigingsproces van de standaarden doorgevoerd. Alle doorgevoerde wijzigingen worden bij het verschijnen van een nieuwe versie beschreven en verantwoord.

Nieuwsbrief

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en Geonovum geven gezamenlijk de nieuwsbrief Register Externe Veiligheidsrisico's uit.

Meld je aan voor de nieuwsbrief