Informatiemodel Geluid

Geluid heeft invloed op de woon- en leefomgeving van mensen. Bij de inrichting van Nederland wordt rekening gehouden met de productie van geluid en belasting door geluid. Geluidgegevens die de overheid inwint, worden straks digitaal beschikbaar gesteld in de Centrale Voorziening Geluidgegevens. Het Informatiemodel Geluid beschrijft de afspraken die zijn gemaakt over de structuur van deze gegevens.

Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG)

De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) wordt het digitale systeem voor het uitwisselen van geluidgegevens. Het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen worden verplicht geluidgegevens via deze voorziening te delen. De voorziening zorgt ervoor dat deze gegevens eenvoudig vindbaar, inzichtelijk en beschikbaar zijn. De focus ligt daarbij op het ondersteunen van akoestisch onderzoek, en inzicht in de monitoring. Naar verwachting komen delen van de CVGG in de toekomst ook in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Zie ook de website van RIVM over de CVGG.

man registreert geluid met om hem heen vliegtuigen, auto's, spoor en industrie

Informatiemodel Geluid

De geluidinformatie die het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen gaan leveren aan de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) is heel divers. Het varieert van verkeersgegevens, geluidproductiegegevens tot en met gegevens die zijn vastgesteld op een besluit. In het Informatiemodel Geluid staan de afspraken, technische eisen en aanleverspecificaties waaraan de gegevens moeten voldoen.

In het Informatiemodel Geluid vind je afspraken over de structuur van gegevens als:

  • Geluidproductieplafonds, (wegen, spoor en industrieterreinen);
  • Basisgeluidemissies (wegen, lokaal spoor);
  • Windturbines (geluidbrongegevens);
  • Luchthavens en schiet- en springterreinen (contouren);

Bekijk de IMGeluid catalogus 

Technische bestanden

Van dit model is een xsd schema beschikbaar. Je vindt deze in het  technisch register.

Bij de introductie van het informatiemodel in 2020 is een online toelichting gegeven op de verschillende onderdelen van het informatiemodel. Hierin praat Joeri van Es, één van de ontwikkelaars aan het informatiemodel, je stap voor stap door de verschillende onderdelen van de standaard.Bekijk de opnames.

spoor, wegen, industrie

Helpdesk

Geonovum draagt - onder regie van het RIVM - zorg voor het beheer van dit informatiemodel. Heb je een vraag over de inhoud van het informatiemodel of de Centrale Voorziening Geluidgegevens? Neem dan contact op met cvgg@rivm.nl.

Foutje gespot of verbetersuggestie voor het model?

Heb je een fout in het model gevonden, of wil je een verbetersuggestie doorgeven, dan kan je dat aan Geonovum melden. Laat ons weten in welke situatie het probleem zich voordoet, zodat wij het kunnen reproduceren. Heb je zelf een voorstel voor een oplossing, dan nemen wij die suggestie ook graag mee! Alle ingediende verbetersuggesties en gemelde fouten wegen we mee in het het wijzigingsproces van de standaarden.

Nieuwsbrief

Het RIVM geeft de nieuwsbrief Centrale Voorziening Geluidgegevens uit met daarin ook de ontwikkelingen rondom het Informatiemodel Geluid.

Meld je aan voor deze nieuwsbrief via RIVM