Informatiemodel Berichtenverkeer Digitale Bereikbaarheidskaart (IMDBK)

De Data Product Specificatie voor berichtenverkeer voor de voorziening Digitale Bereikbaarheidskaart.

Meer informatie over Informatiemodel Berichtenverkeer Digitale Bereikbaarheidskaart (IMDBK)

Dit document beschrijft de data specificatie ten behoeve van het berichtenverkeer van de Digitale Bereikbaarheidskaart. Deze Data Product Specificatie dient als basis voor de realisatie van het berichtenverkeer. De dataspecificaties zijn specifiek gericht op de informatie-uitwisseling tussen de servers van de DBK infrastructuur en tussen DBK servers en daarop aangesloten gebruiksapplicaties.

Bijlage bij deze standaard is het "rapport toepassingsmodel (SF0)". Het toepassingsmodel is er op gericht om de implementatie van de specificatie in software op een interoperabele manier te realiseren. In dit document is de objectcatalogus van het toepassingsmodel van IMDBK opgenomen.

Zie ook

Informatiemodel openbare orde en veiligheid