Informatiemodel openbare orde en veiligheid (IMOOV)

Het informatiemodel voor de Openbare Orde en Veiligheid (IMOOV) (conceptueel model) is uitgewerkt samen met deelmodellen voor de ramptypen: verkeersongeval op de weg, brand grote gebouwen en hoogwatersituaties.

Meer informatie over Informatiemodel openbare orde en veiligheid (IMOOV)

Van het informatiemodel IMOOV is ook een UML model beschikbaar.

Voor de visualisatie van objecten in de sector Openbare Orde en Veiligheid is bovenop het informatiemodel cartografie standaarden ontwikkeld. Ook is een visualisatie gemaakt van de symbolen. Deze zijn in een zip-file (.png) te downloaden. In een excelsheet zijn de symbolen nader beschreven.

Zie ook

informatiemodel digitale bereikbaarheidskaart