Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL)

De positie van kabels en leidingen is van groot belang voor grondroerders. Het raken van een kabel of leiding heeft veelal de nodige schade tot gevolg. Een gemeenschappelijke begrippenkader voor kabels en leidingen helpt de gegevensuitwisseling voor werkzaamheden van grondroerders.

Meer informatie over Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL)

Het informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) vormt een gemeenschappelijk begrippenkader voor gegevensuitwisseling voor werkzaamheden aan Kabels en Leidingen en gerelateerd grondverzet. Het IMKL is gebaseerd op NEN3610 en daarmee onderdeel van de NEN3610 familie.

IMKL is door Geonovum ontwikkeld in opdracht van de gezamenlijke netbeheerders en grondroerders en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het model is gekoppeld aan de uitvoering van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) en het daaraan gerelateerde Kabel en Leiding Informatie Centrum (KLIC).

Geonovum participeert in het door Kadaster georganiseerde beheer van het informatiemodel IMKL. Zie voor meer informatie over Kabels en Leidingen Kadaster | KLIC