Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL)

De positie van kabels en leidingen is van groot belang voor grondroerders. Het raken van een kabel of leiding heeft veelal de nodige schade tot gevolg. Een gemeenschappelijke begrippenkader voor kabels en leidingen helpt de gegevensuitwisseling voor werkzaamheden van grondroerders.

Meer informatie over Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL)

Het informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) vormt een gemeenschappelijke begrippenkader voor gegevensuitwisseling voor werkzaamheden aan Kabels en Leidingen. Het IMKL is gebaseerd op NEN3610 en daarmee onderdeel van de NEN3610 familie.

Het Informatiemodel Kabels en Leidingen is gekoppeld aan de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON).

Kadaster is de beheerder van het informatiemodel IMKL.

Zie voor meer informatie Kadaster | KLIC