Nederlands metadataprofiel op ISO 19115 geografie

Welke geo-informatie is beschikbaar? Waar is die te vinden en hoe actueel of betrouwbaar is deze informatie? Metadata wijst de weg in onze informatiehuishouding. Het Nederlandse metadataprofiel voor geografie beschrijft hoe je geo-datasets beschrijft. In dit Nederlandse profiel zijn ook de Europese INSPIRE vereisten voor metadata verwerkt

Meer informatie over Nederlands metadataprofiel op ISO 19115 geografie

Het Nederlandse metadataprofiel voor geografie beschrijft hoe je de metadata van geo-datasets opstelt.

Voor het toepassen van de Metadata profielen hebben we een handreiking geschreven en hebben we voorbeeld XML’s gemaakt in een minimale variant, in de INSPIRE variant en in een variant waarin ook alle optionele zaken zijn meegenomen. 

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie (2.0.0)

Aanscherping op INSPIRE requirements en ontwikkelingen

Voor metadata van datasets geldt in de nieuwe profielen dat je:

  • Ruimtelijke extent verder specificeert zodat deze minimaal 2 decimalen heeft
  • Taal van de bron in alle gevallen verplicht is in plaats van conditioneel voor data waar taal in voorkomt.
  • Als je in het NL profiel het optionele element Temporele dekking gebruikt, moet je dit conform INSPIRE vereisten invullen. Voor de begin- of eindtijd die leeg is, moet je een extra attribuut opnemen.
  • Bij datasets is distributie informatie altijd verplicht voor INSPIRE (de Nederlandse validator controleert hier al op )
  • applicationProfile komt als optioneel bij het profiel ten behoeve van eenvoudigere data service koppeling van INSPIRE data
  • De codelijst voor protocol is aangepast ten behoeve van eenvoudigere data service koppeling van INSPIRE data

Europese codelijst voor het element protocol

In november 2019 is een Europees afgestemde codelijst gepubliceerd, zie http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ProtocolValue. Naar aanleiding hiervan zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in de nieuwe Nederlandse profielen voor metadata:

Tegelijkertijd met de wijziging waarmee we aansluiten op de door Europa vastgestelde waardes, hebben we waardes verwijderd voor protocollen die niet worden gebruikt. Ook zijn alle protocollen van URIs voorzien en is een nieuwe waarde voor OGC API features toegevoegd. Deze codelijst wordt zowel voor datasets als voor services gebruikt.