Nederlands metadataprofiel op ISO 19115 geografie

Welke geo-informatie is beschikbaar? Waar is die te vinden en hoe actueel of betrouwbaar is deze informatie? Metadata wijst de weg in onze informatiehuishouding. Het Nederlandse metadataprofiel voor geografie beschrijft hoe je de metadata van geo-datasets opstelt.
In dit Nederlandse profiel zijn ook de Europese INSPIRE vereisten voor metadata verwerkt.

Meer informatie over Nederlands metadataprofiel op ISO 19115 geografie

Versie 2.0.0 van het Nederlands metadataprofiel voor geografie is ingegaan op 9 november 2017. Versie 2.0.0 kent een aantal aanpassingen, waarbij introductie van het gebruik van <gmx:anchor> het meest in het oog springt. De voorgaande versie (v1.3.1) wordt nog tot 19 november 2019 ondersteund. Databeheerders kunnen de komende 2 jaar (tot 19 november 2019) nog metadata aanmaken volgens het oude profiel. Na die datum moet u nieuwe metadata en metadata die gewijzigd wordt aanbieden volgens het nieuwe profiel. Voor INSPIRE geldt dat alle metadata van INSPIRE datasets, dus ook ongewijzigde, worden omgezet naar de actuele versie van de standaard.

Validator

Voor het toetsen van metadata zijn er validators beschikbaar. Deze validators controleren de correcte toepassing van het Nederlands metadata  profiel voor datasets of voor services. Voor metadata van datasets of services die voor INSPIRE zijn aangemerkt, gelden er specifiekere vereisten. Gebruik daarvoor de validator met de toevoeging “plus INSPIRE”. Is een dataset  geharmoniseerd naar de INSPIRE dataspecificaties, dan is nog weer extra informatie in de metadata vereist. Gebruik de validator met de toevoeging “plus INSPIRE geharmoniseerd” om die datasets te valideren.

Pas toe of leg uit

Het metadataprofiel voor geografie staat op de Pas-toe-of-leg-uit-lijst van het Forum Standaardisatie. Dat betekent dat overheidsorganisaties deze standaard moeten uitvragen bij aanschaf van ICT-producten of ICT-diensten van € 50.000 of meer.