Nederlands metadataprofiel op ISO 19119 services

Dit metadataprofiel beschrijft de verplichte metadata elementen van een service op een dataset of dataset serie. Dit metadata profiel beschrijft ook de encoding van de metadata van een service zodat de uitwisseling tussen machines of mens en machine kan plaats vinden.
Wanneer je dit profiel toepast op services die onder de INSPIRE richtlijn vallen, voldoe je gelijk ook aan de INSPIRE verplichtingen voor metadata.

Meer informatie over Nederlands metadataprofiel op ISO 19119 services

Standaarden Metadata

In Nederland passen we het Nederlands metadataprofiel voor datasets en services toe. Dit is een uitbreiding op de Europese INSPIRE kernset, gebaseerd op specifieke behoeften van de gebruikers in Nederland. Pas je de Nederlandse profielen toe, dan voldoe je automatisch ook aan de INSPIRE profielen voor metadata. Sectoren in Nederland kunnen een eigen uitbreiding op het Nederlandse profiel ontwikkelen. Voorwaarde is dan wel dat de Nederlandse kernset metadata onderdeel is van het sectorale metadata profiel. De sectorale uitbreidingen moeten ook onderdeel zijn van ISO 19115.

Voor het toepassen van de Metadata profielen hebben we een handreiking geschreven en hebben we voorbeeld XML’s gemaakt in een minimale variant, in de INSPIRE variant en in een variant waarin ook alle optionele zaken zijn meegenomen. 

Wijzigingen in deze versie ten opzichte van versie 2.0.0

Voor metadata van services geldt in de huidige profielen dat:

  • Hiërarchie niveau naam en kwaliteitsniveau naam moet voortaan de term service bevatten.
  • Ruimtelijke extent verder specificeert zodat deze minimaal 2 decimalen heeft
  • De codelijst voor protocol is aangepast

Europese codelijst voor het element protocol

In november 2019 is een Europees afgestemde codelijst gepubliceerd, zie http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ProtocolValue. Naar aanleiding hiervan zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in de nieuwe Nederlandse profielen voor metadata:

Tegelijkertijd met de wijziging waarmee we aansluiten op de door Europa vastgestelde waardes, hebben we waardes verwijderd voor protocollen die niet worden gebruikt. Ook zijn alle protocollen van URIs voorzien en is een nieuwe waarde voor OGC API features toegevoegd. Deze codelijst wordt zowel voor datasets als voor services gebruikt.