Informatiemodel Ruimtelijke Ordening Planteksten (IMROPT2012)

Met deze Standaard kan je teksten van ruimtelijke instrumenten objectgericht opbouwen. Daarmee is het mogelijk om vanuit de digitale verbeelding rechtstreeks naar de bijbehorende tekst te gaan, en omgekeerd: van tekst rechtstreeks naar de bijbehorende verbeelding. Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht geworden. Op grond van overgangsrecht van Wro naar Omgevingswet kunnen de RO Standaarden onder voorwaarden nog worden gebruikt tot uiterlijk 1 januari 2032.

Meer informatie over Informatiemodel Ruimtelijke Ordening Planteksten (IMROPT2012)

Als zowel de geometrie (de kaart) als de tekst uit objecten bestaat, kunnen relaties worden gelegd tussen deze objecten. IMROPT2012 beschrijft de manier waarop objectgerichte planteksten worden opgebouwd en uitgewisseld binnen de RO Standaarden 2012. Toepassen van IMROPT2012 is verplicht als u planteksten in objectgerichte vorm (XML) beschikbaar wilt stellen. Het IMROPT is gekoppeld aan de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Implementatiebestanden

Bij deze standaard hoort ook het implementatiebestand. In dit zip-bestand is opgenomen het IMROPT Schema, stylesheetbestanden en voorbeelden objectgerichte planteksten voor de technische implementatie van IMROPT2012.
NB: Dit bestand is vernieuwd in december 2017 naar aanleiding van kleine reparaties en aanpassingen in het -.xsd, -.xsl en -.css-bestand die in de loop van 2017 zijn toegepast op Ruimtelijkeplannen.nl