Informatiemodel Ruimtelijke Ordening Planteksten (IMROPT2012)

Met deze Standaard kan je teksten van ruimtelijke instrumenten objectgericht opbouwen. Daarmee is het mogelijk om vanuit de digitale verbeelding rechtstreeks naar de bijbehorende tekst te gaan, en omgekeerd: van tekst rechtstreeks naar de bijbehorende verbeelding.

Meer informatie over Informatiemodel Ruimtelijke Ordening Planteksten (IMROPT2012)

Als zowel de geometrie (de kaart) als de tekst uit objecten bestaat, kunnen relaties worden gelegd tussen deze objecten. IMROPT2012 beschrijft de manier waarop objectgerichte planteksten worden opgebouwd en uitgewisseld binnen de RO Standaarden 2012. Toepassen van IMROPT2012 is verplicht als u planteksten in objectgerichte vorm (XML) beschikbaar wilt stellen. Het IMROPT is gekoppeld aan de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Praktijkrichtlijnen

De Praktijkrichtlijn voor Planteksten is een toelichting op het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening Planteksten. De standaard maakt het mogelijk om de teksten van ruimtelijk instrumenten objectgericht op te bouwen. Deze praktijkrichtlijn beschrijft de manier waarop objectgerichte planteksten kunnen worden opgebouwd en uitgewisseld binnen de RO Standaarden 2012.

Implementatiebestanden

Bij deze standaard hoort ook het implementatiebestand. In dit zip-bestand is opgenomen het IMROPT Schema, stylesheetbestanden en voorbeelden objectgerichte planteksten voor de technische implementatie van IMROPT2012.
NB: Dit bestand is vernieuwd in december 2017 naar aanleiding van kleine reparaties en aanpassingen in het -.xsd, -.xsl en -.css-bestand die in de loop van 2017 zijn toegepast op Ruimtelijkeplannen.nl